Anslutning till Delad Energi

Du som redan är fjärrvärme- respektive fjärrkylekund kan i de flesta fall leverera din överskottsenergi på befintliga ledningar till din fastighet. Om du inte är kund måste din anläggning först anslutas till ledningsnätet.

För att kunna leverera energi till Tekniska verkens nät behöver din anläggning anpassas. Du behöver bland annat en extra värmeväxlare och en pump på primärsidan för att trycka ut värmen och/eller kylan på nätet. 

Se större bild

Exempel på anslutning

Beroende på hur din anläggning ser ut finns olika lösningar. I bilden visas ett exempel på hur du som fjärrvärmekund med en verksamhet som har överskott av värme vissa tider kan dela din energi. I exemplet är temperaturen på värmen hög nog för leverans ut på fjärrvärmenätets framledning.

 Anläggningen har tre driftlägen:

 1. Överskottsvärmen återvinns i första hand inom din egen fastighet. Pumparna på anläggningens sekundär-(1) och primärsida (2) startar och värmeöverföring sker via produktionsvärmeväxlaren (3). Din överskottsvärme överförs till sekundärsidan (4) via konsumtionsvärmeväxlaren (5) utan att passera mätaren (6). (En alternativ inkoppling är att överskottsvärmen tillförs direkt till sekundärsidan)
 2. Om överskottsvärmen överskrider ditt eget behov av värme passerar överskottsenergin mätaren (6), ut på Tekniska verkens nät och delas med andra. Det är denna energi som mäts och ersätts ekonomiskt.
 3. Om du endast är i behov av värme fungerar anläggningen som en traditionell fjärrvärmecentral (5).  En backventil hindrar att flödet går genom produktionsvärmeväxlaren (3). 

Anslutningsprocess och tekniska specifikationer

 1. Avtal
  Först har vi en dialog och kommer överens om tekniska specifikationer som t ex temperatur, tryck, effekt, inkopplingsprincip och ersättning.
 2. Anslutning till ledningsnät
  Tekniska verken ansvarar för eventuell anslutning till ledningsnät. Leveranspunkten är ventilen innanför husets vägg. 
 3. Anläggningsinstallation
  Konstruktion och installation av tillkommande utrustning bekostas av dig som kund. Anläggningen ska utformas enligt Energiföretagen Sveriges tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler samt Tekniska verkens lokala regler.  

  Arbeten på primärsidan ska uppfylla krav som framgår av standarderna SS-EN 287-1 (svets, stål) och SS-EN ISO 13585 (hårdlödning). Svetsare som utför montage ska ha ett giltigt intyg för aktuell svets- och lödmetod.
 4. Driftsättning
  Innan anläggningen kan driftsättas ska den provtryckas, besiktigas och mätare monteras. Din rörentreprenör ansvarar för att provtryckningen utförs. I samband med provtryckningen monterar Tekniska verken en ny mätare* samt besiktigar anläggningen. Bokning sker på telefon 013-20 91 42 senast tre vardagar innan.

  * Värmemätaren (6) som Tekniska verken installerar utrustas med två integreringsverk och fyra temperaturgivare. Flödesgivaren kan mäta flödet åt två håll och energi och volym registreras i de olika integreringsverken beroende på åt vilket håll flödet strömmar.
Hjälpte denna information dig? Nej