Kvinna i gul väst står i en industrilokal

Dela överskottsenergin från ditt företag

Att dela överskottsvärme eller kyla vinner både du, vi och miljön på.

ikon kartnål

En tjänst för dig i Linköping, Katrineholm, Åtvidaberg,
 Kimstad, Skärblacka, Borensberg och Kisa

Har du överskottsvärme eller överskottskyla från din verksamhet?

Vi hjälper er att dela fjärrvärmen eller fjärrkylan som du inte använder till andra. Du får en ersättning varje månad och är samtidigt med och bidrar till vår vision om att bygga världens mest resurseffektiva region.

Fördelar med att dela överskottsenergi:

  • Du får betalt för ert överskott.
  • Energin kan användas av andra.
  • Du behöver inte kyla bort överskottsvärmen.
Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.
Kylanläggning på Linköpings universitet.

Några företag som delar sin energi med oss:

  • Tillsammans med Akademiska hus har vi utvecklat en unik lösning för att använda både fjärrvärme- och fjärrkyla på ett smart sätt. Här kan du läsa mer om samarbetet.
  • BillerudKorsnäs pappersbruk levererar spillvärme till oss som utgör en stor del av fjärrvärmen i Skärblacka.
  • Södra Wood Kinda i Kisa har en ångpanna där restprodukter från produktionen eldas. Pannan ger även fjärrvärme till våra kunder i Kisa.

Så fungerar det

Om tjänsten

Om du har ett överskott på fjärrvärme eller fjärrkyla kan du dela den med oss. 

Vi vill gärna samarbeta med fler mindre företag som har ett överskottsvärme- eller kyla från till exempel sin industri, matbutik, kylrum eller datorhallar. Ni väljer själv om ni vill dela energin under hela året eller under vissa perioder.

Genom att dela energin som inte används, slipper ni ha en anläggning för att kyla eller fläkta bort värmen. Istället ser ni till att energin användas av andra. Det kallar vi för resurseffektiv energiåtervinning.

Vi ersätter dig på månadsbasis för den energi du levererar till vårt nät. Ersättningen varierar beroende på säsong. När det är kallt ute har vi mer nytta av din överskottsvärme till fjärrvärmenätet, och då får du mer betalt.

Så går det till

Om du har fjärrvärme eller fjärrkyla idag kan du oftast leverera överskottsenergi i de befintliga ledningarna i fastigheten. Är du inte kund måste din fastighet först anslutas till ledningsnätet.

Kompletterande utrustning

För att kunna leverera ut värmen eller kylan på nätet behöver du installera kompletterande utrustning utöver din fjärrvärmecentral. Värme eller kylan behöver också hålla en viss temperatur, för att vi ska kunna fortsätta hålla en hög kvalitet på fjärrvärmen och fjärrkylan som vi leverera till våra kunder

Vi hjälper dig

Vi hjälper dig att se över din anläggning och vilka anpassningar som behöver göras. Tillsammans hjälps vi åt för att få en trygg och säker installation.

Beroende på hur anläggningen ser ut finns det olika lösningar. Exemplet visar anslutningen för en verksamhet som har överskottsvärme under vissa tider.

 Anläggningen har tre driftlägen:

  1. Överskottsvärmen återvinns i första hand inom din egen fastighet. Pumparna på anläggningens sekundär-(1) och primärsida (2) startar och värmeöverföring sker via produktionsvärmeväxlaren (3). Din överskottsvärme överförs till sekundärsidan (4) via konsumtionsvärmeväxlaren (5) utan att passera mätaren (6). (En alternativ inkoppling är att överskottsvärmen tillförs direkt till sekundärsidan)
  2. Om överskottsvärmen överskrider ditt eget behov av värme passerar överskottsenergin mätaren (6), ut på Tekniska verkens nät och delas med andra. Det är denna energi som mäts och ersätts ekonomiskt.
  3. Om du endast är i behov av värme fungerar anläggningen som en traditionell fjärrvärmecentral (5).  En backventil hindrar att flödet går genom produktionsvärmeväxlaren (3).

Börja dela din överskottsvärme eller kyla

Vill ditt företag dela med er till andra? Kontakta oss så berättar vi mer.