Dela med dig av din överskottsenergi

Har du överskottsvärme eller överskottskyla? Berätta det för oss. Vi kan hjälpa dig att dela den med andra. Det vinner du, vi och miljön på.

Vi söker nu dig och ditt företag som vill vara med och testa vårt koncept Delad Energi. Med tjänsten Delad Energi erbjuder vi dig som har överskottsenergi att dela den med oss. Vi har sedan tidigare tagit emot el från småskaliga elproducenter. Nu kan du även leverera överskottsvärme och kyla från din verksamhet till vårt fjärrvärme- och fjärrkylenät. Den kan till exempel komma från din industri, matvarubutik eller datahall. Tillsammans tar vi vara på energi som annars skulle ha gått förlorad – det är resurseffektiv energiåtervinning.

Fördelar med att dela din överskottsenergi

  • Om du delar med dig av den energi som annars skulle gått förlorad så är du med och bidrar till världens mest resurseffektiva region. Att du delar energin med oss istället för att till exempel fläkta bort den, kan du använda i ditt miljöarbete.

  • Verksamheter som har överskott av värme måste ofta installera en kylanläggning för att bli av med den. Nu kan du istället leverera överskottet till fjärrvärmenätet och slippa att installera en kylanläggning. 

  • Tekniska verken ersätter dig för värmen och kylan på månadsbasis. Hur stor ersättningen är beror på den nytta du tillför nätet och varierar därför under året.

  • Du blir av med ditt energiöverskott under en lång avtalstid. Tekniska verken har stor erfarenhet av fjärrvärme och fjärrkyla och tillsammans hjälps vi åt för att få en trygg och säker installation.

Så fungerar Delad Energi

Genom Delad Energi vill vi erbjuda dig med en mindre verksamhet som exempelvis en matvarubutik, datorhall eller om du är kylgrossist att leverera ditt energiöverskott till våra nät. Detta kan du göra hela eller delar av året. Vi ersätter dig på månadsbasis för den energi du levererat och ersättningen varierar över säsong. Till exempel är nyttan av överskottsvärme till fjärrvärmenätet i Linköping större när det är kallt ute. Nu söker vi en testkund för att tillsammans med oss testa konceptet.

För att kunna leverera ut värmen eller kylan på nätet behöver du installera kompletterande utrustning utöver din fjärrvärmecentral. Den värme eller kyla du levererar till nätet behöver också hålla en viss temperatur för att vi ska kunna fortsätta hålla en hög kvalitet på den fjärrvärme och fjärrkyla som vi leverera till våra kunder. Förutsättningarna varierar mellan näten, så kontakta oss om du har energiöverskott så ser vi över förutsättningarna hos dig.

Du kan dela din energi med oss om ditt företag ligger inom Tekniska verkens fjärrvärme- och färrkylenät i Linköping eller fjärrvärmenäten i Katrineholm eller Borensberg.

Läs mer om hur du ansluter dig till Delad Energi.

Företag som delar sin energi med oss

Tekniska verken samarbetar med flera verksamheter som levererar energi till våra nät. Dessa kunder levererar stora mängder värme till oss, men nu söker vi även dig som i mindre skala kan dela din energi med oss.

  • BillerudKorsnäs pappersbruk levererar spillvärme som bidrar till en stor del av Skärblackas fjärrvärme. Spillvärmen är värme som uppkommer vid tillverkningsprocessen och som tidigare inte hade något användningsområde.
  • Akademiska hus som förvlatar lokalerna på Linköpings universitet, Campus Valla har ett behov att kyla datorhallarna där.  Vid kylprocessen uppkommer ett överskott av ljummet vatten, som sedan 2016 används för att förvärma ventilationsluften i Akademiska Hus lokaler vid universitetet. Detta är en unik och innovativ lösning som vi har kunnat utveckla tack vare att distribution av överskottsvärmen sker genom det befintliga fjärrkylenätet. Läs mer om vårt samarbete med Akademiska hus.
  • Farmarenergi levererar värme till vårt fjärrvärmenät i Åtvidaberg som vi sedan distribuerar ut till våra kunder. Värmen produceras från grenar och toppar som levereras av skogsägare i närområdet. Leveransen av värme sker främst på sommaren men även under resten av året när extra värme behövs. På så sätt behövs nästan ingen olja även när det är kallt ute.
  • Södra Wood Kinda i Kisa har en panna för att producera ånga till sin egen tillverkningsprocess. I pannan eldas restprodukter från tillverkningen av sågade trävaror. Pannan ger även fjärrvärme som distribueras av Tekniska verken och värmer husen i Kisa. Tack vare samarbetet har det även blivit möjligt att installera utrustning för rökgaskondensering i pannan. Den tar tillvara på värmen i rökgaserna som annars skulle gå förlorad, och blir nu istället till fjärrvärme.

Kontakta oss

Har du överskottsenergi och vill vara med och testa att dela energi med oss? Kontakta oss så hjälper vi dig utifrån de förutsättningar som finns för just din verksamhet.

Kontakta oss för mer information

Emil Berggren
Produktspecialist BBE
Tekniska verken
Hjälpte denna information dig? Nej