Miljövärden för fjärrkyla 2022

Linköpings fjärrkyla kommer till största delen från absorptionskylmaskiner som drivs med överskottsvärme från fjärrvärmeproduktionen. Under den kalla årstiden använder vi frikyla.

Enligt de riktlinjer som finns för fjärrvärme i Överenskommelse i Värmemarknadskommittén kan ursprungsmärkt el användas vid beräkning av miljövärden som ska användas för redovisning av historiska utsläpp, men inte vid beslut som till exempel val av energilösning eller energieffektivisering. 

Vill du analysera hur en förändrad energianvändning påverkar klimatet?

Då rekommenderar vi att du använder verktyget Tidstegen, framtaget av forskningsinstitutet IVL. Detta verktyg ska användas för utvärdering av beslut som till exempel energieffektivisering eller vid val mellan fjärrkyla och andra energilösningar. Vid intresse kan vi på Tekniska verken kan hjälpa dig med verktyget.

Varför kan jag inte använda förra årets miljövärden när jag räknar på en förändring i framtiden?

Omvärlden förändras hela tiden, till exempel byggs den förnyelsebara elproduktionen ut. Din energianvändning påverkar också omvärlden. Exempelvis leder en ökad fjärrvärmeproduktion till ökad elproduktion vilket gör att annan fossil elproduktion i Nordeuropa kan undvikas. Detta påverkar fjärrkylan eftersom vi har en relativt stor andel absorptionskyla där överskottsvärme driver processen

Linköping

Emission av växthusgaser i ett bokföringsperspektiv

Kylproduktion
0,0 g CO2e/kWh

Primärenergifaktor: 0,10
Elanvändning per producerad fjärrkyla: 9 %

Produktionsmix fjärrkyla 

Absorptionskyla 76 %
Kompressorkyla 8 %
Frikyla 16 %

Energi vid produktion av fjärrkyla

Tillförd energi Andel, %
El 7 %
Spillvärme från avfallsförbränning 12 %
Kyla från luft/vatten 81 %

Kontakt

Teresia Göransson

Energistrateg
013-20 93 44
teresia.goransson@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej