Förvaltning

Du får hjälp med förvaltning av er belysningsanläggning. Vi skärddarsyr en lösning efter era behov. I dialog med dig bestäms hur leveransen blir. 

Felanmälan

Det är enkelt att felanmäla trasig belysnig. Er serviceorganisation eller medborgare på plats kan anmäla trasig belysning samt lämna synpunkter via mobilapp eller webbplats. Vi åtgärdar felet inom 30 dagar.

Dokumentation

Få kännedom om det egna belysningsnätet för rationell och kostnadseffektiv hantering av nätet. Vi hjälper dig med löpande dokumentationshållning av belysnings­nätets olika komponenter och positioner. Du får på så sätt ett bra beslutsunderlag.

Förnyelseplanering

Ni får hjälp med att bedöma när stolpar och kablar behöver bytas ut och vad det kostar. På så sätt får ni reda på när det är mest gynnsamt att förnya delar i belysningsanläggningen.

Inventering

En inventering för ”ordning och reda” i sitt belysningsnät är en framgångsfaktor för kvalitativ dokumen­tationshållning, förnyelseplanering och beslutsfattande av ekonomisk betydelse. Vi inventerar anläggningen och sammanställer resultatet  i en rapport med åtgärdsförslag.

Övertagande eller Outsourcing

Vi erbjuder även övertagande av hela belysningsnät alter­nativt att ni låter oss sköta hela nätet genom outsourcing. 

Kontakta oss för mer information

Anna Oldbring

Kundkoordinator, Nät
013-20 83 22
anna.oldbring@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej