Renovera rostiga belysningsstolpar

Rostiga belysningsstolpar är ett stort problem i Sverige och upp emot var 20:e stolpe bedöms vara i akut behov av utbyte. Vår patenterade metod för skydd och renovering av rostskadade belysningsstolpar har utvecklats under mer än 10 års tid. Metoden gör det möjligt att åtgärda problemen för en bråkdel av kostnaden för ett stolpbyte och som dessutom är bättre ur miljöhänsyn.  

Så går en stolprenovering till

Inventering

Innan vi genomför själva stolpgjutningen kan vi hjälpa till med en inventering (besiktning) för att på så vis optimera den senare gjutinsatsen. Du får en inventeringsrapport som innehåller klassning av rostskador på stolpe, klassning av lutning, status på fundament, geotaggning och eventuella hinder som finns, till exempel papperskorgar och staket.

Stolpgjutning

Stolpgjutning erbjuds i entreprenadform inom Tekniska verkens entreprenadområde, vilket är Östergötland med omnejd. Inga belysningsanläggningar är för små eller för stora för att kunna gjutas men vi använder oss av en minimidebitering om tio stolpar per område. För belysningsanläggningar som är belägna utanför Tekniska verkens entreprenadområde kan vi istället erbjuda licensiering av stolpgjutning.

Licensiering av stolpgjutning

Utanför Tekniska verkens entreprenadområde kan gjutning erbjudas genom licensiering, baserat på Tekniska verkens patent. Vi har en färdig licensmodell anpassad för belysningsnätägare och entreprenörer som själva vill gjuta i sitt nät respektive på sin marknad. Vi hjälper självklart till i uppstartsfasen med bland annat utbildningsinsatser.

Så här uppstår problemet

Vägsalt, hundurin och blästringseffekter från trafiken är vanliga orsaker till att korrosionsskador uppstår i skarven mellan stolpe och fundament. Den obligatoriska plastmanschetten bidrar till problemet genom att bilda en ”kondenskammare”, som är gynnsam för rost när den utsätts för väta.

Så här fungerar metoden för stolprenovering

Vi tar bort den skadade plastmanschetten och gjuter ett nytt fundament ovanpå det befintliga. Genom sin utformning skyddar det nya fundamentet stolpen mot framtida korrosion.

Därmed:

  • Gjuter vi in skadan och stoppar upp korrosionsprocessen
  • Flyttar vi upp skarven - längre bort från markfukten
  • Förbättrar vi avrinningen

 Metoden ger:

  • Miljövinster - lägre miljöpåverkan än stolpbyte
  • Kostnadseffektivitet - stora besparingar jämfört med traditionellt stolpbyte
  • Estetiska vinster - en fin stolpe ger ett trevligare intryck
  • Ökad säkerhet - en rostig stolpe riskerar att gå av och skada någon
  • Väsentligt ökad livslängd på stolpen

Så här går arbetet till

Besiktning

Innan renoveringen påbörjas besiktigas stolpen för att fastställa dess tillstånd. Här kontrolleras nivå på korrosion och eventuella hål i stolpen. Vidare undersöks behovet av riktning och eventuella förarbeten.

Friläggning

Innan stolpen kan åtgärdas måste den friläggas. Detta kan innebära grävning, borttagning av asfalt samt borttagning av växtlighet, papperskorgar med mera.

Borttagning av plastmanschett/kil

Därefter plockas den så kallade ”plastmanschetten” bort liksom den kil som låser fast stolpen i fundamentet.

Blästring

Fundamentets överdel och den del av stolpen som ska betongingjutas våtblästras. 150-200 mm i nedre delen av stolpen svepblästras och den övre delen av fundamentet vattenbilas.

Riktning

Vid behov riktas stolpen med särskild utrustning.

Gjutform appliceras

Den tvådelade patenterade gjutformen appliceras ovanpå befintlig fundament.

Specialarmerad betong och brinntid

Särskild armerad betongblandning appliceras i gjutformen. Betongen får sedanbrinna ett antal dygn.

Färdig stolpe

Därefter tas gjutformen bort och stolpen målas med akrylfärg.
Den renoverade stolpen är mycket tålig mot yttre påverkan av väta, blästringseffekter och hundurin genom den ingjutna skarven, höjningen av fundamentet som dessutom är lutande för förbättrad avrinning. Akrylfärgen bidrar ytterligare till detta skydd.

Kontakta mig!

Vilken tjänst vill du veta mer om?

Kontakt

Anna Oldbring
Kundkoordinator Nät
Nät
Hjälpte denna information dig? Nej