Lämna hushållsavfall som privatperson med företagsregistrerad bil

Om du endast har en bil i hushållet, som är företagsregistrerad som lätt lastbil, som du använder både i företaget och privat har du möjlighet att ansöka om dispens när du ska lämna ditt hushållsavfall. 

Om du som privatperson vill besöka en återvinningscentral med en företagsregistrerad lätt lastbil behöver du föranmäla ditt besök. Ett föranmält besök gäller för en timme.

Anmälan måste registeras senast 24 timmar innan besöket.

Föranmäl privatbesök med företagsbil

Vilken återvinningscentral vill du besöka?
Hjälpte denna information dig? Nej