Om Bästa världen

Bästa världen är ett samarbete som involverar tusentals elever runt om i Linköpings kommun. Syftet är att sprida kunskap i hållbarhetsfrågor och på köpet se ett ökat engagemang i arbetet för ett mer hållbart samhälle.  

Bästa världen är en utbildningssatsning för elever i årskurs 2, 5 och 8, med målet om ökad kunskap i frågan om hur vi kan leva mer hållbart. Projektet drivs av Linköpings kommun och Tekniska verken i samarbete med Kolmården, Lejonfastigheter och Bixia. I en värld full av utmaningar vill vi tillsammans skapa kunskap och mod att våga göra skillnad – både i vår närmiljö och i större sammanhang. 

Ett tema för varje årskurs  

Varje årskurs arbetar kring ett bestämt tema och upplägget ger eleverna möjlighet att lära på ett lustfyllt och engagerande sätt. På köpet får vi barn och unga med stärkt handlingskompetens i hållbarhetsfrågor. 

  • Årskurs 2 har tema vatten.
  • Årskurs 5 har tema avfall.
  • Årskurs 8 har tema energi.

Projektet består av tre delar som alla är gemensamma för varje årskurs

Så fungerar det i Linköping
I det första steget får eleverna lär sig om hur vatten, avfall och energi fungerar i vår närmiljö.

Besök på Kolmården
När eleverna vet hur det fungerar i Linköping är nästa steg ett besök på Kolmårdens djurpark. Där får de möjlighet att knyta an det globala perspektivet till det lokala.

Vad kan vi göra i vår vardag? 
I det sista steget får eleverna experimentera och vara kreativa på egen hand utifrån de kunskaper de fått i tidigare delar.

Skolan ansvarar för att innehållet följer läroplanen 

Skolan äger ansvaret för Bästa världen som helhet och för att innehållet följer aktuell läroplan. Genom engagerande undervisning, i samverkan med det omgivande samhället, ger det en positiv inriktning som uppmuntrar eleven till egna reflektioner och handlingar. 

Bästa världen ger resultat 

Elever blir mer driftiga när de får inblick i hur saker och ting fungerar i vårt samhälle. Utvärderingar av projektet visar till exempel att elever som arbetat med Bästa världen i skolan är mer benägna att källsortera – och att de gärna tar med sina kunskaper hem till familjen.  

Projektet har vuxit över tid 

Bästa världen genomfördes första gången under höstterminen 2018, med ungefär 2 000 deltagande elever. Efter några uppstartsår har projektet etablerats och vuxit till att under 2022 engagera alla skolor i Linköping, både kommunala och friskolor. Under 2021 deltog ungefär 5 500 elever i Linköpings kommun. 

Vi är otroligt stolta och glada att få vara med och skapa framtidens hållbarhetsambassadörer! 

Hjälpte denna information dig? Nej