En medarbetare från Tekniska verken pekar mot en container. Bredvid henne står en kund med en skateboard i handen.

Lärarmaterial för avfall årskurs 5

Välkommen till Bästa världen! Detta projekt för årskurs 5 fokuserar på temat avfall och kopplar samman med FN globala mål nummer 12 – hållbar konsumtion och produktion. Utforska varje del av projektet och inspirera dina elever till att skapa en bättre värld!

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.

Pedagogisk handledning

För att komma i gång med Bästa världen, börja med att göra en pedagogisk planering i Unikum. En gemensam mall finns tillgänglig – sök på "Bästa världen" i skolbanken.

Att arbeta med hållbar utveckling är en viktig del av läroplanen. I kursplanerna för respektive ämne finns innehåll som knyter an till detta tema. Skolan väljer själv vilka ämnen som ska samverka inom Bästa världen.

När Bästa världen är avslutat

Du som ansvarig lärare kommer att få utvärdera projektet med en enkät. Svaren i enkäten hjälper oss att utveckla och förbättra Bästa världen.