Välkommen på vernissage inspirerat av Bästa världen den 25 maj

Den 25 maj arrangerar Ånestadsskolan en vernissage på Galleri Magnifik, som är startskottet för deras utställningen som pågår fram till den 22 juni. Det är eleverna i årskurs 8 på skolan som visar upp vad de under höstterminen har skapat efter att ha jobbat med Bästa världen, med tema energi. Ett av målen med Bästa världen är att skapa handlingskraft i olika hållbarhetsfrågor.

– Varmt välkommen till utställningen! Vi är stolta över det engagemang och den skicklighet eleverna visat genom att skapa dessa affischer, säger Mats Linde, lärare på Ånestadsskolan.

Eleverna har bland annat arbetat med frågeställningen “Vilka problem finns det med klimatet och miljön idag, och vilka förändringar behöver vi göra för att få den bästa världen?”. Utifrån den fick de sedan i uppgift att skapa sina alster.

– Vi är väldigt glada över att få möjlighet att visa upp det engagemang som eleverna visat. Arbetet har varit ämnesövergripande, framför allt mellan ämnena fysik och bild. För att redovisa vad de lärt sig om miljö och energi har eleverna gjort affischer med ett miljöbudskap på bildlektionerna, berättar Mats.

Miljö- och klimatmål i läroplanen

Miljö- och klimatfrågor är en viktig del i elevernas utbildning, och det finns tydliga kopplingar mellan läroplanen och arbetet med Bästa världen. I läroplanen för grundskolan finns det flera mål kopplat till just detta, bland annat gällande:

  • respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön.
  • ansvar för den miljö eleverna själva direkt kan påverka.
  • personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.
  • anpassning av samhällets funktioner och vårt sätt att leva för att skapa hållbar utveckling.

Om vernissagen och utställningen

När: Öppnar onsdagen den 25 maj klockan 15. Utställningen pågår till och med den 22 juni.
Var: Galleri Magnifik, Equmeniakyrkan (Drottninggatan 22).

Välkommen!