Nya Rydsskolan kombinerade Bästa världen med fadderverksamhet

Vårterminen är slut och därmed även det här läsårets arbete med hållbarhetskonceptet Bästa världen. En skola som hittade nya arbetssätt under våren var Nya Rydsskolan, som valde att göra Bästa världen till en del i sin fadderverksamhet.

Uppgiften innehöll många olika steg, bland annat att klippa upp petflaskor och fylla dem med bomull, sand och stenar. Foto: Emilia Waller Rosén

Det var inför att hållbarhetsarbetet skulle dra igång i april som Nya Rydsskolan kom på idén att sammanföra eleverna i årskurs 2 och 5, som båda skulle jobba med Bästa världen. De har tidigare arbetat en hel del med fadderverksamhet på skolan, något som försvann till viss del i och med pandemin. När läget förbättrades kände de att det var dags att hitta nya sätt att få tillbaka samarbetet. Då blev Bästa världen en naturlig ingång.

- Man hittar ofta på uppgifter i fadderverksamhet för att få anledning att umgås, men nu fick vi ett tillfälle att få in det naturligt, säger Olle Gregoriusson, lärare i årskurs 5 på Nya Rydsskolan.

De äldre eleverna fick agera lärare

De hemgjorda vattenreningsverken fungerade. När vattnet hade gått igenom alla lager var det nästan helt klart. Foto: Emilia Waller Rosén

Samarbetet gick ut på att eleverna i årskurs 5 skulle axla lärarrollen och hjälpa de yngre eleverna att genomföra en uppgift ur Bästa världen-programmet för årskurs 2. Uppgiften bestod av att bygga ett vattenreningsverk med hjälp av petflaskor.

- Att lära ut komplexa saker till små barn har sina utmaningar men i detta fall hade femmorna läst om vatten året innan och om separationsmetoder tidigare under terminen, så det kändes passande. De behövde mest handleda de små, säger Olle Gregoriusson.

Både Olle Gregoriusson och hans kollega Elin Axelsson, som är lärare i årskurs 2, tycker att uppgiften fungerade bra, även om det fanns vissa utmaningar.

- Det var kul att se hur de axlade sin roll, tog ansvar och förklarade. Förhoppningsvis blev det en bra förberedelse för båda årskurserna inför deras besök på Kolmården, säger Elin Axelsson.

- Att som äldre lära ut till yngre är givande men det är inte alla femmor som är redo för det och det gör det komplext, men man får handleda de som tycker det är svårt, förklarar Olle Gregoriusson.

Eleverna i årskurs två tyckte att det var spännande att rena vatten. Kring frågan varför vi behöver rent vatten hade de lite olika tankar. Bland annat att det behövs för att leva, att man i andra länder måste köpa vatten för att kranvattnet inte är rent, och att det behövs till att äta, dricka, duscha och odla.

Fortsätter arbetet nästa läsår

Fadderverksamheten är en viktig del i Nya Rydsskolans arbete för att skapa trygghet för eleverna, och de ser Bästa världen som ett användbart sätt att fortsätta arbetet framöver.

- Vi vill att barnen ska lära känna varandra mellan stadierna. Så att speciellt de yngre eleverna känner sig tryggare på skolan. Det är också bra för de äldre eleverna att träna på att ta ansvar och ge instruktioner. En funktion kan också vara för de yngre eleverna att de får träffa lärarna på mellanstadiet som de eventuellt kommer ha som mentorer sen, säger Elin.

På det stora hela är både Olle och Elin nöjda med upplägget den här terminen. Nu hoppas de kunna utveckla samarbetet ännu mer till nästa år.

- Ofta är det man hör om Bästa världen att man åker till Kolmården, men det är ju så mycket större. Nu när vi har mer insikt i det kan vi jobba ännu mer med det nästa år, säger Olle.

Här kan du läsa mer om uppgiften av att bygga ett vattenreningsverk med hjälp av petflaskor.