Nya filmer visar upp Tekniska verkens anläggningar

Häng med när Magnus Hammar, expertguide, visar oss runt på några av Tekniska verkens anläggningar. Här får eleverna en inblick i och information om hur saker fungerar, tillsammans med inslag av humor.

Fyra nya filmer

Totalt finns det fyra nya filmer som kommer komplettera informationen på Bäst världens webb för elever i årskurs åtta. Här presenterar vi filmerna i korthet.

Gärstadverket

Ute på Gärstadverket eldar vi avfall, men hur kan vi få avfall att bli till el och värme? Och vad är det som kommer ut ur skorstenen egentligen? Dessa frågor svarar Magnus på när han guidar oss runt på anläggningen. Han visar oss hur avfallet kommer till Gärstad, hur det eldas och sen hur det blir till fjärrvärme och el.

Se filmen från Gärstadverket →

Gärstad avfallsanläggning

Tillsammans med Magnus tar vi oss runt på Gärstad avfallsanläggning. Här får vi se hur vi på Tekniska verken sorterar, lagar och återvinner olika sorters avfall.

Se filmen från Gärstad avfallsanläggning →

Biogasanläggningen

Hur gör man biogas av ett äpple? Och vad är egentligen en slurry? Det visar Magnus när han guidar oss runt på biogasanläggningen. Han visar hur vi tar emot organiskt avfall, rötar det och producerar gav som kan användas som bränsle, och hur vi får biogödsel som sen kan används som gödning på våra åkrar.

Se filmen från biogasanläggningen →

Tannefors vattenkraftsstation

Här visar Magnus, med hjälp av en cykel, hur vattenkraftsstationen på Tannefors fungerar och hur det producerar el åt ungefär 2 000 villor. Vi får även kika in hur det ser ut på insidan av stationen, och ta en titt på generator och turbinen som gör el.

Se film från vattenkraftsstationen →