Lär dig mer om el vid Kolmårdens nya energistation

En ny energistation har kommit på plats på Kolmården! Där lär sig besökare om elsystemet och olika energislag. På stationen får eleverna även lära sig mer om solenergi och om den nya solcellsparken Fjällskär i Nyköping, som Kolmården köper sin el ifrån. Eleverna kan också testa sina kunskaper om solenergi i Solspelet, som utvecklats av Bixia. 

Energistationen är nu en del i programmet för Bästa världens elever i åk 8 som har tema energi. Läs mer om Kolmårdens energistation hos Bixia →