Del 2: Besök på Kolmården

Här kommer du och din klass att få besöka djuren och lära dig mer om dem och hur de lever.

På Kolmårdens djurpark binder vi ihop det lokala med det globala perspektivet. Här får du möjlighet att sätta dig in i djurens värld med fokus på tema Avfall. Du får möjlighet att jämföra hur du har det hemma där du bor med hur det kan se ut i andra delar av världen och hur vardagen ser ut för dem som lever där. 

Så här går dagen till

Dagen börjar med att klassen blir hämtad med buss och åker till Kolmårdens djurpark. Under dagen kommer ni besöka fem stationer med olika innehåll där ni får lära er mer om djuren och hur skräp och avfall påverkar dem.

Säl

På den här stationen får du lära dig hur sälarna är anpassade för att leva i havet. Du kommer också att få veta hur fiskenät och plast som hamnat i haven kan vara farliga för sälar, valar och andra djur och vad vi människor kan tänka på för att förbättra situationen för djuren.

Aparium

Du kommer att få diskutera hur våra inköp här i Sverige kan påverka gorillorna, schimpanser och de tropiska skogar de lever i samt vad du själv kan tänka på för att hjälpa till att rädda dessa djur och deras livsmiljö.

Rovfågel

Här kommer du få se en rovfågel på nära håll och lära dig om deras liv i det vilda. Du kommer få veta hur olika arter påverkar varandra i ett ekosystem och varför friska ekosystem är viktiga även för oss människor.

Tiger

Du kommer få se våra tigrar och lära dig om hur de lever. Det kommer sedan att handla om hur vi människor tränger undan vilda djur när vi bygger ut våra byar och städer. Du kommer få veta mer om olika orsaker till konflikter mellan djur, natur och människa, bland annat hur sopor och matavfall kan locka in vilda djur i bebyggda områden.

Delfin

Du får uppleva våra delfiner i Delfinariet och lära dig om deras liv i haven och de hot som finns mot de marina ekosystemen.

Viktigt att tänka på

 • Åkattraktioner, restauranger och kiosker är stängda, så se till att ta med utflyktsmat som inte behöver värmas utan kan ätas som den är.
 • Parken är endast öppen för skolklasser. Därför välkomnar vi lärare och elever, men det är inte tillåtet att ta med föräldrar.
 • Du får aldrig gå iväg på egen hand. Du får på inga villkor klättra på staket eller på annat sätt utsätta dig själv eller andra för risker.
 • Respektera parkens regler och visa respekt för djuren. Detta innebär till exempel att inte knacka på rutor eller mata djuren.
 • Under besöket kommer klassen vara utomhus hela dagen. Det är därför viktigt att du har kläder efter väder. Ett sittunderlag kan vara bra att ha med då ni äter lunch utomhus.

Anpassningar vid besöket på Kolmården till följd av covid-19

 • Under Bästa världen-projektet kommer Kolmårdens djurpark ej att vara öppet för allmänheten utan endast för förbokade klasser och grupper.
 • Vid ankomst till Kolmården kommer vi att informera om att visa hänsyn till andra klasser och personal. Kolmårdens personal kommer bära gula västar med texten ”Håll avstånd” och påminner vid behov.
 • Läktare där flera klasser vistas samtidigt kommer att märkas upp tydligt för att lättare kunna håll avstånd.
 • Där flera klasser besöker en station samtidigt anpassas dagsprogrammet så att det är elever från samma skola så långt det är möjligt.
 • Stationer där flera klasser vistas samtidigt kommer att märkas upp med bokstäver för att tydliggöra var respektive klass ska samlas. Varje klass får en bokstav vid ankomst till Kolmården och som är kopplat till schemat.
 • Vi vistas utomhus hela dagen. Undantaget är delfinariet, där vi vidtagit extra åtgärder för att säkerställa en omsorgsfull delfinvisning. Till skillnad från tidigare år kommer nu varje årskurs få en separat visning i delfinariet. Med plats för 1 800 gäster finns det goda möjligheter att sprida ut klasserna. Personal kommer visa var varje klass ska sitta. Entré till delfinariet kommer ske klassvis.  
 • På grund av smittskyddsskäl kan vi inte garantera att klasser i åk 5 kommer kunna besöka Aparium i höst. De dagar vädret tillåter kan primaterna vara utomhus och då finns det möjlighet att se dem. Är primaterna inomhus och restriktionerna kvarstår kommer vi erbjuda ett annat upplägg på stationen. Klasserna kommer att få dagens upplägg och schema vid ankomst till parken.
Hjälpte denna information dig? Nej