En kvinna står i ett återvinningsrium. Hon håller i en äggkartong och är på väg att slänga den i avfallskärlet för pappersförpackningar.

Del 3: avfall - vad kan vi göra?

Visste du att du kan hjälpa till att rädda vår planet genom att minska ditt avfall? Det finns massor av enkla saker du, dina vänner och familj kan göra varje dag för att göra en stor skillnad. Från att tänka efter innan du köper något nytt, till att återanvända gamla saker och återvinna material, kan vi alla bidra till en mer hållbar värld.

Så kan vi förebygga avfall

Alla kan hjälpas åt att minska avfallet! Dyk ner i våra tips och börja redan idag!

När du ska köpa något nytt, oavsett om det är kläder, leksaker eller mat, är det alltid bra att fundera ett varv till innan du köper det. Här är några tips att tänka på:

 • välja miljömärkta produkter.
 • välja saker av bra kvalitet som håller längre.
 • ska du ge något i present? Ge bort en tjänst istället för en sak.
 • hyr eller låna om du bara behöver använda saken vid ett enskilt tillfälle.
 • släng inte mat i onödan. Lägg inte upp för mycket på tallriken – ta två gånger istället! Och ät upp resterna som du har kvar i kylskåpet från en tidigare måltid.

Istället för att slänga saker och köpa nytt kan du istället återanvända. Någon annans gamla grej är kanske din nya favorit! Här är några tips att tänka på:

 • lämna användbara saker på återvinningscentralen
 • skänka till hjälporganisationer
 • låta syskon eller kusiner ärva av dig, eller varför inte du av dem?
 • köpa saker second hand. Kanske letar du efter ett speciellt spel? Kolla först om en second hand-butik har just det du letar efter!

Var rädd om de resurser som jorden har genom att återvinna olika sorters material. Då sparar vi både energi och råvaror. Det gör du enkelt genom att sortera det så att det kan återvinnas. Här är några tips att tänka på:

 • sortera tidningar, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar var för sig och lämna dem på en återvinningsstation eller i ett återvinningsrum
 • lämna farligt avfall och elavfall på återvinningscentralen. På så sätt tar vi vara på resurserna!
 • lämna avfall på våra återvinningscentraler. På så sätt kommer till exempel din trasiga gamla cykel till användning igen! Metall kan återvinnas hur många gånger som helst.  

Genom att sortera ditt avfall rätt kan vi inte bara återvinna material utan också ta vara på energin i avfallet. Här är några tips på hur du kan bidra till energiåtervinningen:

 • dina sopor blir fjärrvärme och el. Om du sorterar rätt och lägger det som blir över i din vanliga soppåse med restavfall kan vi ta vara på det. Vi tar vara på energin i avfallet genom att göra fjärrvärme, el och fjärrkyla. Till exempel bidrar dina använda servetter till att värma upp 90% av alla hus i Linköping!
 • släng dina matrester i gröna påsen. På så sätt kan näringen och energin komma till nytta igen. Matresterna blir till biogödsel till lantbruket och biogas för bussar och bilar.
 • bidra till energiåtervinningen. Genom att du lämnar saker som inte kan materialåtervinnas till återvinningscentralen kan vi energiåtervinna det! Det gör vi genom att förbränna det på vårt kraftvärmeverk.

På återvinningscentralen sorterar och lämnar du ditt avfall. En liten, liten del kan vi inte göra så mycket med. Det kan till exempel vara byggavfall som inte kan användas för något av de tidigare stegen i avfallstrappan. Om det sorteras och lämnas på återvinningscentralen hamnar det på rätt ställe och det är det viktigaste. Då kan vi ta hand om det och lägga det på deponi.