2. Uppfinningsverkstad

Hur kan det bli enklare att göra rätt? I den här uppgiften får eleverna möjlighet att tänka i nya banor.

De får reflektera kring vad det är som får människorna på skolan och i samhället att slänga skräp i papperskorgar och sortera rätt. Eleverna får fundera över vad som påverkar människans beteende. Vad tror de att människor motiveras av till att sortera rätt? Vad tror eleverna gör det svårt för människor att sortera rätt?

Genomförande

  • Låt eleverna fundera på vad de kan göra för att uppmana andra till att på ett enkelt sätt sortera rätt.
  • Kan eleverna komma fram till ett verktyg, ett hjälpmedel eller en smart soptunna som underlättar för människorna på skolan till att sortera mera? Skulle vi ha sopsugar i varje klassrum? Pratande papperskorgar som förklarar var man ska slänga sitt skräp? En funktion i telefonen som kan visa oss var närmsta papperskorg finns eller som kan hjälpa oss att komma ihåg varför sortering är bra? En informationslapp på de produkter vi köper som gör det tydligt för oss vilket avfall som kommer uppstå i framtiden av att vi köper produkten? Eller en informationslapp på allting vi köper som tydliggör hur mycket avfall som uppstått vid produktionen?
  • Hur skulle den bästa sorteringslösningen kunna se ut på skolan? Om eleverna genomfört uppgiften Avfallsdetektiver kan ni använda det resultatet som underlag för diskussionen.
  • Hur skulle vi kunna få människorna att använda den lösningen på det sätt vi vill? Behöver vi hjälpa dem på något vis? Kanske med hjälp av "nudging"? Här kan ni se en film om nudging: Världens djupaste soptunna - rolighetsteorin.se - YouTube
  • Vad vill eleverna att människorna ska tänka och känna när de ser sorteringslösningen?
  • Hur kan eleverna utforma sorteringslösningen så att den lockar till sig människor?
Hjälpte denna information dig? Nej