3. Förslag till skolan

Så här kan vår skola bli ännu bättre! Avslutande uppgift.

Om ni har gjort uppgifterna avfallsdetektiver och uppfinningsverkstad så kanske eleverna har förslag på hur skolan kan utvecklas och bli ännu bättre. Låt oss ta vara på det!

Lejonfastigheter ansvarar för att det ska finnas tillgång till utrymmen för avfallssortering på samtliga skolor i sina lokaler senast 2025. Utrymmen för avfallssortering är exempelvis ett avfallsrum, ett avfallshus eller avfallsskåp beroende på vad som passar. Skolan i sin tur ansvarar för att det finns sorteringsmöjligheter inomhus, såsom avfallsskåp, miljöstationer etc., och att avfallet kommer ut rätt sorterat till skolans avfallsutrymmen. Här behöver vi hjälpas åt!  

Syfte: Eleverna får omsätta sina erfarenheter och idéer till verkliga förbättringsförslag. De får möjlighet att påverka sin skola och bidra till Bästa världen.

Genomförande

  • Hjälp eleverna att sammanfatta de förbättringsområden de identifierat när det kommer till avfallshantering på skolan

  • Låt sedan elevrådsrepresentanten lyfta dessa på nästa elevråd alternativt formulera dessa i ett PM till rektorn.

  • Elevrådet och rektorn har nu förslag på vad som skulle kunna göras på skolan för att sorteringsmöjligheterna skulle kunna bli bättre.

  • Lejonfastigheter uppmuntrar rektorn att föra dialog med skolans fastighetsägare om elevernas förslag under löpande förvaltarmöten. Detta är en god möjlighet för skolan att tillsammans med fastighetsägare komma fram till hur avfallssorteringen ska bli så bra som möjligt på skolan utifrån de förutsättningar som finns.

  • För de skolor där Lejonfastigheter är fastighetsägare: Lejonfastigheters förvaltare kommer ta emot elevernas förslag under löpande förvaltarmöten tillsammans med rektorn. Lejonfastigheter är tacksamma för elevernas tankar och ser det som en viktig källa till hur resurshanteringen kan förbättras på skolan. Det finns ingen garanti att elevernas förslag kommer att genomföras, men Lejonfastigheter lovar att ge återkoppling till eleverna på hur deras förslag till förbättring kommer hanteras. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Hjälpte denna information dig? Nej