Klädkollen!

Att förebygga avfall är det steg som ligger högst upp i avfallstrappan. Det hänger ihop med vårt sätt att leva och hur vi konsumerar. Syftet med uppgiften är att eleverna själva ska undersöka hur kläder konsumeras och används, och hur man kan förebygga att kläder slängs.

Uppgift 

Vi köper och slänger mycket kläder och textilier varje år i Sverige. Gör en eller flera intervjuer med till exempel en förälder, en äldre person eller en yngre vuxen! Förslag på frågor:

  • Hur ofta köper de kläder?
  • Använder de allt de har i garderoben?
  • Köper de kläder i onödan ibland?
  • När de rensar vart lämnar de kläderna då? Skiljer svaren sig åt?

Fördjupning

Var kommer kläderna ifrån? Vilket material är de tillverkade av? Var sker största klimatpåverkan? En del av svaren hittar du här på Bästa världen-webben.

Kan ni i klassen komma på en bra aktivitet för att ge era kläder ett längre liv? Kanske kan ni ordna en klädbytardag!

Hjälpte denna information dig? Nej