1. Avfallsdetektiver

Avfall uppstår på många platser i vår vardag och här är skolan inget undantag. Den här uppgiften handlar om att inventera skolan och identifiera var avfall uppstår. Eleverna får helt enkelt agera avfallsdetektiver!

Syfte

Genom att eleverna själva får inventera sin skolmiljö bidrar det till en medvetenhet kring var på skolan det går att sortera och slänga avfall, var på skolan avfall uppstår och vilka behov av olika typer av avfallssortering som finns. Att reflektera kring skolmiljöns avfallshantering bidrar även till engagemang kring hur avfall på skolan skulle kunna hanteras bättre än vad det gör idag.

Eleverna ska nu få inträda rollerna som avfallsdetektiver. De ska få undersöka var på skolan det finns avfallskärl och vilka avfallskärl som finns (papper, plast, kartong etc.). Som avfallsdetektiv är det också viktigt att undersöka om det finns behov av fler avfallskärl någonstans på skolan.

Tips

Ett tips för att identifiera behov är:

 1. Har något av det avfall vi hittat kunnat sorteras på ett bättre sätt än vad det gjorts?
 2. Finns det någon plats på skolan som det uppstår mycket av samma typ av avfall? Dricker fritidsverksamheten mycket mjölk så det behövs bättre kartongsortering? Var slänger syslöjden spillbitar av tyg?

 Steg för steg

 • Dela in eleverna i grupper.
 • Varje grupp ska nu få rita en karta över skolan. Låt eleverna ta en promenad runt skolan för att få en uppfattning om hur skolan ser ut. Ta hjälp av en gratis karttjänst för att få en bild av skolan uppifrån.
 • Låt de olika grupperna få ansvara för olika delar av skolan.
 • Namnge, eller låt eleverna själva namnge, grupperna med olika detektivnamn.

För att kunna hålla reda på de olika avfallskärlen får de olika färger. Vilken färg som tillhör vilket avfallskärl hittar du längst ner på sidan. Gå igenom avfallskärlen och deras färger med klassen. När eleverna ser ett avfallskärl på skolan, ska de göra en markering med den färg som representerar avfallskärlet på sin karta på den plats som eleverna hittade den.

 • Låt eleverna ta med sig sin karta, färgkartan för olika avfallskärl, färgpennor och en skräppåse om de hittar skräp på ställen det inte ska vara skärp (på marken eller på golvet). Det är dags för detektivrunda!
 • Låt eleverna inventera sin del på skolan, både inomhus och utomhus. Bestäm en tid då eleverna ska vara tillbaka i klassrummet igen. Be dem att markera färgen för de avfallskärl de hittar under inventeringen.
 • Låt eleverna under tiden reflektera över vilken typ av avfall de hittar mest av och vad de tror att avfallet kommer ifrån (matlagningen i skolköket, spill från slöjdsalen, papper från klassrummen, skräp från förbipasserande på skolgården etc.)
 • När tiden är slut samlas eleverna i klassrummet igen.

Låt varje grupp få presentera de olika avfallskärlen de hittat.

-        Var fanns dom?

-        Vilket avfall hittade de mest av?

-        Vad tror eleverna att avfallet kommer ifrån?

-        Fanns det något behov av bättre sorteringsmöjligheter någonstans?

Material

 • Färgpennor
 • Papper i lämplig storlek

Färger

Gröna påsen: GRÖN

Metall: GRÅ

Tidning/papper: BLÅ

Kartong: BRUN

Glas: ORANGE

Pant: BLÅ&GUL

Plast: LILA

Restavfall: RÖD

Textil: ROSA

Elavfall: GUL

Farligt avfall: SVART

Hjälpte denna information dig? Nej