Material del 1: Ingenting försvinner

Under arbetet med del ett av Bästa världen ligger fokus på det lokala perspektivet. Det innebär att eleverna lär sig om avfallstrappan utifrån vardagen i Linköping. Här på hemsidan finns information om hur det fungerar i Linköping för eleverna att utforska. 

Som komplement finns också praktiska uppgifter och laborationer. Nedan hittar du förslag på övningar, filmer och experiment att göra tillsammans med eleverna. Dessa ska ses som en idébank att använda som stöd och inspiration för den som vill.

Hjälpte denna information dig? Nej