Återvinningscentraler

På återvinningscentralerna kan Linköpingsborna lämna allt från soffor och farligt avfall till kylskåp och trädgårdsavfall. Här lämnar besökarna stora saker och sånt som inte får slängas i soporna hemma. På återvinningscentralerna finns alltid någon att fråga om du behöver hjälp.

Tre återvinningscentraler

I Linköping har vi tre bemannade återvinningscentraler, Ullstämma, Gärstad och Malmen. Till dem får alla som bor i Linköping åka och lämna sitt grovavfall. Där går det att lämna nästan allt förutom sin vanliga soppåse. Den hör hemma i soptunnan och hämtas av sopbilen.

Var sak har sin plats

På återvinningscentralen sorterar besökarna sitt avfall i olika containrar som till exempel metallskrot, wellpapp och trä. Här finns också särskild insamling för farligt avfall och elavfall. Precis som att allt vi köper består av olika material och köps på olika ställen, så finns det olika sätt ta hand om det när det till slut har blivit avfall. 

Vart tar avfallet vägen sen?

Allt som kommer in till återvinningscentralerna lämnar vi vidare till olika anläggningar som är proffs på att ta hand om olika typer av avfall. Till exempel så kommer det lastbilar som hämtar elavfallet för att köra det till en anläggning där det plockas isär så att material kan materialåtervinnas eller energiåtervinnas.

Farligt avfall hämtar vi själva och kör till Tekniska verkens Mellanlager för farligt avfall. Där sorterar våra medarbetare avfallet för hand och delar upp det efter olika typer. Efter sorteringen skickar vi det vidare till andra anläggningar som kan återvinna eller förstöra avfallet. Det finns också en mindre del som det inte går att göra något med och det får man förvara i väntan på att utvecklingen går framåt och lösningar för att ta hand om det kommer.  

Trädgårdsavfall som ris går till förbränning så att energin i det kan komma till nytta medan löv, gräs och vissna blommor lämnas till kompostering och blir till jord.

Återbruka mera

En av de kanske allra viktigaste möjligheterna på återvinningscentralerna är att det går att lämna saker till återbruk där, alltså kläder som kan användas på nytt, möbler som bytts ut eller en cykel som du vuxit ur. 

Det här är bara en liten del av det som kommer till våra återvinningscentraler. Häng gärna med en förälder nästa gång de ska sortera och spana in resten. Men se upp för trafiken! 

Minns du avfallstrappan? 

På återvinningscentralerna tar vi emot saker som går till återbruk, materialåtervinning, energiåtervinning och deponering. #avfallstrappan #steg 2, #steg 3, #steg 4, #steg 5 

  

Hjälpte denna information dig? Nej