Bosse och Bettan

Varje år i maj bjuder vi in elever i årskurs 3 till ett studiebesök på avloppsreningsverket där man får se vad som händer med avloppsvattnet, hur det renas och vad som får spolas ner i avloppet.

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att kontakta mig!
Louise Martin Linge
louise.martinlinge@tekniskaverken.se
013 - 30 85 01