Bosse och Bettan

I maj varje år brukar vi bjuda in elever i årskurs 3 till studiebesök på avloppsreningsverket där man får se vad som händer med avloppsvattnet och hur det renas. På grund av situationen med Covid-19 kommer vi tyvärr inte ha möjlighet att ta emot besök i år. Men håll utkik, under våren kommer istället ett digitalt material i form av rundvandring och experiment att finnas här.