Renare vatten i Stångån med ny dagvattendamm

I oktober 2021 började vi bygga en ny anläggning för rening av regnvatten och smältvatten, så kallat dagvatten. Den ligger vid Stångåns strand i Jakobsdal, Linköping, och kommer att göra åns vatten renare.

”En anläggning som nyttjar de processer som sker naturligt”

− Platsen ligger i ett vattenskyddsområde och i strandskyddat område, så det krävdes lite jobb med planering och tillståndsansökningar, säger Magnus Hammar, miljöingenjör på Tekniska verken.

Dagvattnet kommer via en bäckravin från ett stort område som täcker hela Ekholmen och sträcker sig ner till Ullstämma. Det för med sig föroreningar från till exempel gator och parkeringsplatser. Eftersom Linköping får sitt dricksvatten från bland annat Stångån är det extra viktigt att rena vattnet från partiklar, metaller, grus och näringsämnen. Dessutom kommer mikroplaster att sjunka till bottensedimentet istället för att följa med ut i Stångån.

− I Jakobsdal använder vi naturliga reningsprocesser, sedimentering och biologisk aktivitet. Vi bygger en anläggning som nyttjar de processer som sker naturligt, berättar Magnus.

Dammar och våtmark kommer att rena vattnet från bäckravinen innan det släpps ut i Stångån. Vid dammarna kommer nya gångvägar att anläggas. Bryggor och sittmöbler kommer också att byggas. Där kan man sitta och njuta av vattnet och naturen. Projektet genomförs tillsammans med Linköpings kommun. Dessutom har Naturvårdsverket bidragit med 40 procent av den totala projektbudgeten.

− Det kommer att bli en jättefin anläggning, inte bara vattenreningstekniskt, utan en estetiskt fin plats som kommer att vara trevlig att besöka och väcka nyfikenhet. Vi har bara fått positiva kommentarer från boende i närheten, avslutar Magnus.