تفاوت بین شبکه برق (elnät) و تجارت برق (elhandel) چیست؟

برای دسترسی به برق، به دو قرارداد نیاز دارید، یکی برای شبکه برق (elnät) و دیگری برای تجارت برق (elhandel). در اینجا، تفاوت بین آنها و محل هزینه‌کرد شما را توضیح میدهیم.

Två kvinnor syns bakifrån när de tittar på tv hemma

تجارت برق (elhandel) چیست؟  

Nord Pool، بورس برق Nordic، بازار مشترک تجارت برق در منطقه شمال اروپاست. اینجا جایی است که تولیدکنندگان برق، برق خود را به شرکتهای تأمین کننده برق میفروشند. قیمت در بورس دقیقاً به همان روشی که در بازار سهام عادی وجود دارد، با عرضه و تقاضا کنترل میشود. سپس شرکتهای تأمین برق، برق را به شما و سایر مشتریان در شبکه برق (elnätet) میفروشند. شما با عقد قرارداد برق خود را از یک شرکت تأمین کننده برق خریداری میکنید.

بازار برق (elhandelsmarknaden) در سوئد از نظارت دولتی خارج شده است، به این معنی که شما میتوانید هر شرکت تأمین کننده برق را که میخواهید انتخاب کنید. در واقع، شما میتوانید همان شرکت تأمین برق را بدون توجه به اینکه به کجای سوئد نقل مکان کنید، نگه دارید. اگر هنگام جابجایی به یک منطقه شبکه جدید، شرکت تأمین کننده را انتخابی نکردهاید، به طور خودکار یک قرارداد اختصاصی ( anvisningsavtal) از شرکت شبکه انتقال و توزیع برق خود دریافت خواهید کرد. این قراردادها کمی گرانتر هستند، بنابراین ایده خوبی است که قرارداد متفاوتی را انتخاب کنید که در اسرع وقت قیمت بهتری را به شما ارائه دهد.

Person tar det lugnt i hemmet

شبکه برق (elnät) چیست؟ 

شما نمیتوانید شرکت شبکه انتقال و توزیع برق خود را انتخاب کنید، زیرا در منطقهای که در آن زندگی میکنید انحصاری است. شرکتهای شبکه انتقال و توزیع نیرو، مسئولیت زیرساخت، یعنی کابلها و سایر تجهیزات مورد نیاز برای رساندن برق به خانه شما را بر عهده دارند. اگر شرکتهای مختلف شبکههای انتقال و توزیع برق مجبور بودند برای مشتریان خود که در سراسر کشور پخش هست، کابل کشی جداگانه انجام دهند، بسیار گران و پیچیده می‌شود. به همین دلیل است که پارلمان سوئد تصمیم گرفته است که شرکتهای شبکه انتقال و توزیع برق دارای حقوق انحصاری برای توزیع برق در مناطق خود باشند.

Tekniska verken Linköping Nät AB مسئول شبکه محلی در شهرداری لینشوپینگ است. Tekniska verken Katrineholm Nät AB مسئول شبکه برق (elnätet) در مناطق قابل توجهی از شهرداری Katrineholm و در بخشهایی از شهرداری Vingåker است. از natomraden.se دیدن کنید تا ببینید به کدام منطقه شبکه برق (elnätsområde) تعلق دارید. این اطلاعات به زبان سوئدی است

اگر در حال نقل مکان به یا از آدرسی هستید که در منطقه شبکه ما وجود دارد، باید در اسرع وقت این موضوع را به ما گزارش دهید تا بتوانیم یک قرارداد جدید برای شما تنظیم کنیم - یا قرارداد قبلی را فسخ کنیم.

Illustration över en kund elkostnad på persiska

هزینه برق شما چیست؟

هزینه برق شما به دو بخش تقسیم میشود: هزینه برقی که استفاده میکنید، و هزینه شبکه انتقال و توزیع برق (elnätsavgiften). هزینه شبکه انتقال و توزیع برق (elnätsavgiften) به نوبه خود به سه قسمت تقسیم می‌شود.

هزینه برق مصرفی شما

شما این هزینه را به شرکت شبکه انتقال و توزیع برق انتخابی خود پرداخت میکنید.

سه بخش هزینه شبکه انتقال و توزیع برق (elnätsavgiften)

هزینه شبکه انتقال و توزیع برق (elnätsavgiften) تحت نظارت اداره بازرسی بازار انرژی سوئد است و شامل موارد زیر می‌شود:

  • هزینه ثابت سالانه که به هزینهای که برای اتصال برق به محل سکونت خود میپردازید، مربوط می‌شود.
  • هزینه متغیر انتقال برق که به هزینه تحویل برق به منزل شما مربوط میشود. این هزینه بر اساس میزان برق مصرفی شما تعیین می‌شود. 
  • مالیات انرژی (energiskatt) که شامل مالیات و عوارض قابل پرداخت به دولت سوئد است - و طبق قانون باید آن را بپردازید.  

شما این هزینه را به شرکت انتقال و توزیع برق خود میپردازید تا اطمینان حاصل شود که برق به خانه شما تحویل داده میشود. هزینه توزیع و انتقال برق شما (elnätsavgift) بر اساس اندازه فیوز اصلی (huvudsäkring) شما و میزان برق انتقالی به خانه شما تعیین می‌شود.

* این تصویر نمونهای از هزینه برق مشتری بر اساس مصرف انرژی سالانه 20000 کیلووات ساعت و یک قرارداد متغیر (rörligt pris) را نشان میدهد. هزینههای قابل پرداخت به شرکت تأمین برق و شرکت انتقال و توزیع برق هر کدام 25 درصد کل هزینههای برق را تشکیل میدهد. مالیات، VAT و عوارض گواهی انرژی تجدیدپذیر 50 درصد باقیمانده کل هزینه را تشکیل میدهد.

منبع: سازمان انرژی سوئد

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه برق مشتریان، به وب سایت Swedenergy (Energiföretagen Sverige) مراجعه کنید.

هزینه شبکه انتقال و توزیع برق (elnätsavgiften) شامل چه مواردی میشود؟

هزینه شبکه انتقال و توزیع برق (elnätsavgiften) شامل مواردی است که برای آسان کردن زندگی روزمره شما در نظر گرفته شده است: 

  • ما مطمئن میشویم که برقی که از یک شرکت انتقال و توزیع برق خریداری میکنید از طریق شبکه کابلهای ما به خانه شما منتقل میشود.
  • ما تعمیر و نگهداری مداوم و حفظ کارآمدی آینده شبکه برق (elnätet) را انجام می​دهیم تا خاموشی را به حداقل برسانیم. 
  • میتوانید مصرف خود را در صفحات من (Mina sidor) پیگیری کنید (این اطلاعات به زبان سوئدی است).
  • شما می​توانید به سرعت به کمک در ارتباط با قطعی برق، در 24 ساعت شبانه روز و هر روز از سال دسترسی داشته باشید. ما همیشه کارکنان ماهری را برای مقابله با اختلالات عملیات در اختیار داریم. همچنین اگر بیش از 12 ساعت متوالی بدون برق باشید، «غرامت قطعی» را می​پردازیم.
  • می​توانید عضو شوید تا اطلاعات مربوط به عملیات را از طریق پیامک یا ایمیل دریافت کنید و می​توانید وضعیت فعلی را به صورت آنلاین بررسی کنید.  وارد صفحات من (Mina sidor) (اطلاعات به زبان سوئدی است) شوید تا برای دریافت اطلاعات مربوط به وقفه در عملیات، عضو شوید. این اطلاعات به زبان سوئدی است
  • ما به شما کمک می​کنیم تا شرکت تأمین برق را تغییر دهید. 
  • شما می​توانید به کمک رایگان در نظارت بر قطع درختان و علامت گذاری مسیرهای کابل در زمین دسترسی داشته باشید.