Allmänna avtalsvillkor för privatkunder

Reviderade Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme konsument

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om att ändra de Allmänna avtalsvillkoren för leverans av fjärrvärme till konsument. De nya Allmänna avtalsvillkoren börjar gälla 1 juni 2019.

Så påverkas villkoren

För dig som konsument innebär ändringarna i att de tidigare bestämmelserna om personuppgiftshanteringen har upphävts (1.4). Bestämmelsen har tagits bort eftersom den blev inaktuell när personuppgiftslagen ersattes av dataskyddsförordningen.

De bestämmelser som rör försäljning på distans och utanför affärslokaler samt ångerrätt (2.3, 2.4) har anpassats till de nya reglerna som införts i lag (2005:59) och avtal utanför affärslokaler.

Ändringarna innebär att avtal vid uppsökande telefonförsäljning endast kan träda i kraft efter säljsamtalet. Vilket betyder att det som sägs i samtalet betraktas som ett anbud från leverantören. Leverantören ska sedan skriftligt bekräfta anbudet till konsumenten. Avtal ingås först när konsument skriftligen accepterat anbudet efter telefonsamtalet.

Vidare har en uppdatering kring formuleringen av avtalsvillkoren som rör uppsägning av avtal (9.1) gjorts.

Hjälpte denna information dig? Nej