Ladda elbilen effektsmart

Så ser den nya prismodellen ut

Den nya prismodellen har tre delar, jämfört med nuvarande som har två. Mer om prismodellen →

Med den nya prismodellen kostar det mer att använda mycket el på en och samma gång. För dig som laddar elbilen hemma kan det påverka din elnätskostnad om du laddar med hög effekt, samtidigt som du har annan elförbrukning igång. Genom att ladda smart kan du göra stor skillnad på din elnätskostnad.

Det här kan du göra: 

  • Ladda smart. Planera laddningen för att undvika effekttoppar. Det bästa är att ladda bilen när du inte använder så mycket el till annat, vilket till exempel kan vara på natten.
  • Ladda på låg effekt och under längre tid, Långsammare laddning belastar elnätet mindre, vilket kan minska din effektavgift. Du kan med de flesta laddboxar ställa in när och hur snabbt du ska ladda. Ladda helst bilen när du inte använder el på annat sätt.
  • Välj rätt prislista. Prislista alternativ har lägre avgifter för effekt- och energiuttag på natten, när elnätet är mindre belastat. 

Prisexempel elbilsladdning nattetid 

I exemplen nedan laddar Elin sin bil med olika effekter och under olika tider på dygnet i april, men mängden energi som används per laddcykel är densamma. Alla prisexempel omfattar bara elnät, inte energiskatt eller elhandel.

Elin laddar sin elbil med en effekt på 11 kW i två timmar (22 kWh), mellan klockan 02:00 och 04:00, varje dag i en månad. Så här räknar vi ut Elins totala elnätskostnad:  

Avgiftstyp Beräkning Kostnad
Fast abonnemangsavgift 390,00 kr 390,00 kr
Rörlig överföringsavgift (28,5 kWh + 22 kWh) x 0,161 kr x 30 dagar 243,9 kr
Rörlig effektavgift 11,5 kW x 31 kr 356,5 kr

Effektavgift: Medelvärdet av Elins fem effekttoppar x aktuellt effektpris

Överföringsavgift: (Hushållsförbrukning + elbilsladdning) x överföringsavgiften x en månad

Abonnemangsavgift: Fasta årskostnaden/12 månader

Total månadskostnad: 990 kronor 

Elin laddar sin elbil med en effekt på 11 kW i två timmar (22 kWh), mellan klockan 02:00 och 04:00, varje dag i en månad. Så här räknar vi ut Elins totala elnätskostnad:  

Avgiftstyp Beräkning Kostnad
Fast abonnemangsavgift 390,00 kr 390,00 kr
Rörlig överföringsavgift (25,5 kWh x 0,100 kr) + (25 kWh x 0,200 kr) x 30 dagar 226,5 kr
Rörlig effektavgift (11,5 kW x 10 kr) + (3,5 kW x 31 kr) 223,5 kr

Effektavgift: (Elins högsta effekttopp på nattetid x aktuellt effektpris) + (Elins högsta effekttopp dagtid x aktuellt effektpris)

Överföringsavgift: (Hushållsförbrukningen nattetid (3,5 kWh) + elbilsladdningen nattetid (22 kWh) x överföringsavgift) + (hushållsförbrukningen dagtid x överföringsavgift) x en månad

Abonnemangsavgift: Fasta årskostnaden/12 månader

Total månadskostnad: 840 kronor 

Elin laddar sin elbil med en effekt på 3,7 kW i sex timmar (22,2 kWh), mellan klockan 00:00-06:00, varje dag i en månad. Så här räknar vi ut Elins totala elnätskostnad:  

Avgiftstyp Beräkning Kostnad
Fast abonnemangsavgift 390,00 kr 390,00 kr
Rörlig överföringsavgift (28,5 kWh + 22,2 kWh) x 0,161 kr x 30 dagar 244,88 kr
Rörlig effektavgift 4,2 kW x 31 kr 130,2 kr

Effektavgift: Medelvärdet av Elins fem effekttoppar x en månad

Överföringsavgift: (Hushållsförbrukning + elbilsladdning) x det aktuella priset för överföringsavgiften x en månad

Abonnemangsavgift: Fasta årskostnaden/12 månader

Total månadskostnad: 765 kronor 

Elin laddar sin elbil med en effekt på 3,7 kW i sex timmar, mellan klockan 00:00-06:00, varje dag i en månad. Så här räknar vi ut Elins totala elnätskostnad:  

Avgiftstyp Beräkning Kostnad
Fast abonnemangsavgift 390,00 kr 390,00 kr
Rörlig överföringsavgift (25,7 kWh x 0,100 kr) + (25 x 0,200 kr) x 30 dagar 227,1 kr
Rörlig effektavgift (4,2 kW x 10 kr) + (3,5 kW x 31 kr) 150,5 kr

Effektavgift: (Elins högsta effekttopp på nattetid x aktuellt effektpris) + (Elins högsta effekttopp dagtid x aktuellt effektpris)

Överföringsavgift: ((Hushållsförbrukningen nattetid (3,5 kWh) + elbilsladdningen nattetid (22,2 kWh) x överföringsavgift) x (hushållsförbrukningen dagtid x överföringsavgift)) x en månad

Abonnemangsavgift: Fasta årskostnaden/12 månader

Total månadskostnad: 768 kronor 

Vad betyder det här? 

När Elin laddar sin elbil normalt (11 kW) uppstår höga toppar i elförbrukningen som leder till en högre effektavgift, vilket gör att hennes månadskostnad blir högre. Om hon i stället laddar med lägre effekt under längre tid (3,7 kW) blir kostnaden lägre eftersom effekttopparna minskar. Elins kostnad beror också på vad hon väljer för prislista.

Sammanfattningsvis innebär det att en lägre laddningseffekt över en längre tid kan sänka Elins elnätskostnader.

Så ser den nya prismodellen ut

Den nya prismodellen har tre delar, jämfört med nuvarande som har två. Mer om prismodellen →