Vad är effekt och effekttoppar?

Din högsta effekttopp

Effekt är hur mycket el du använder vid ett visst tillfälle. Ju fler elektriska apparater du använder samtidigt desto högre blir din effekttopp, som mäts i kilowatt (kW). I den nya prismodellen mäter vi effekttoppar som timmedeleffekt, alltså genomsnittet av den effekt du använder under en timme.

Jämna ut din elförbrukning för en lägre effekttopp

Tänk dig att du mellan klockan 17 och 18 dammsuger, har i gång tvättmaskinen och lagar mat i ugnen. Du använder alltså mycket el på en och samma gång. Under just den timmen blir det en hög effekttopp. Om du i stället hade dammsugit först, tvättat sen och börjat laga mat i ugnen efter att tvätten är klar hade förbrukningen spridits ut över längre tid. Effekttoppen hade då blivit lägre. 

Vad betyder timmedeleffekt?

Timmedeleffekt är genomsnittet av den effekt du använder under en timme - din elmätare mäter hela tiden aktuell effekt och räknar sedan ut timmedeleffekten för varje timme.