En hand har fingrarna på lampknappen på en tänd lampa

Under 2024 görs din elnätsavgift om

Under 2024 införs en ny del i elnätsavgiften, en så kallad effektavgift. Samtidigt blir överföringsavgiften som finns idag lägre. Det innebär att du får större möjlighet att påverka dina kostnader. Ändringen gäller för dig som fastighetsägare, har en villa eller driver ett företag och har säkringsabonnemang 16-63 A eller valbart effektabonnemang 16-63 A i Linköping och Katrineholm.

Lagkrav att införa effektavgift

Vi använder alltmer el i Sverige. Våra elnät är däremot inte byggda för att transportera så mycket el som behövs. En del av lösningen är att bygga ut och stärka upp elnäten, men vi behöver också hjälpas åt på andra sätt. Energimarknadsinspektionen har därför bestämt att alla elnätsföretag ska införa en effektavgift i prismodellen för elnätsavgiften. I praktiken innebär det att du får större möjlighet att påverka din kostnad genom att använda el på ett sätt som minskar belastningen på elnätet: jämnare under dygnet, i stället för mycket på samma gång.

Prismodellen börjar gälla för dig med säkringsabonnemang 16-63 A eller valbart effektabonnemang 16-63 A i Katrineholm 1 april 2024 och i Linköping 1 september 2024. Du som bor i lägenhet eller har en 1-fas-anslutning påverkas inte just nu.

Nya prismodellen har en effektavgift


Den nya prismodellen är uppdelad i tre delar:

 • fast abonnemangsavgift (tidigare fast årsavgift) - baseras på storleken på din huvudsäkring.
 • en rörlig överföringsavgift (tidigare elöverföringsavgift) - baseras på hur mycket el du använder.
 • en rörlig effektavgift - baseras på medelvärdet av dina fem högsta effekttoppar på olika datum under en månad. Effekttoppar, som mäts i kW, uppstår vid de tillfällen då du använder mycket el på samma gång.

Effekttoppar mäts som timmedeleffekt

I den nya prismodellen mäter vi effekttoppar som timmedeleffekt. Timmedeleffekt är snittet av den effekt du använder under en timme. Din elmätare mäter hela tiden aktuell effekt och räknar ut timmedeleffekten för varje timme.

Jämna ut din elförbrukning och sänk kostnaden

     

Den nya prismodellen ger dig större möjlighet att påverka din elnätskostnad. Det gör du genom att jämna ut din förbrukning över dygnet, i stället för att använda mycket el på samma gång. Du kan till exempel köra diskmaskinen först och tvättmaskinen efter. Då minskar du dina effekttoppar vilket gör att du får en lägre effektavgift. Fler tips på hur du kan påverka din kostnad

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.

Välj prislista

Prislistorna är anpassade efter olika sätt att använda el. Du blir automatiskt tilldelad prislista standard, men du har möjlighet att byta till prislista alternativ på Mina sidor om den passar dig och dina behov bättre.

Prislista standard

 • Passar dig som vill påverka din kostnad genom att använda mindre el och jämna ut din elförbrukning.
 • Samma effektavgift (kr/kW) och överföringsavgift (öre/kWh) dygnet runt.
 • Effektavgiften baseras på medelvärdet av dina 5 högsta effekttoppar under månaden.

Se prislista standard i Katrineholm
Se prislista standard i Linköping

Prislista alternativ

 • Passar dig som vill och kan flytta mycket av din elförbrukning från dagen till natten. Du behöver själv vara engagerad i din elförbrukning, och det underlättar om du har tillgång till teknisk utrustning som gör att du kan styra den till specifika tider.
 • Effektavgiften (kr/kW) och överföringsavgiften (öre/kWh) är olika på dag och natt.
 • Effektavgiften baseras på månadens högsta effekttopp dagtid (klockan 06:00 till 23:00) och nattetid (klockan 23:00 till 06:00), alltså två effekttoppar.

Se prislista alternativ i Katrineholm
Se prislista alternativ i Linköping

På Mina sidor hittar du en översikt över din elförbrukning och dina effekttoppar. Du hittar också din prisprognos och kan byta prislista. I prisprognosen ser du

 • din uppskattade årskostnad. Den baseras på din elförbrukning de senaste 12 månaderna, din nuvarande huvudsäkring och aktuella priser.
 • hur kostnaden skiljer sig mellan prislista standard och prislista alternativ.

Lär känna din elförbrukning och se dina effekttoppar

På Mina sidor ser du när du använder mest el och dina effekttoppar för de senaste 12 månaderna. Det ger dig koll på när du använder som mest el, så att du vet när du har störst möjlighet att påverka din kostnad.

Hitta till din prisprognos och dina effekttoppar

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.

Frågor och svar

Med den nya prismodellen får du större möjlighet att påverka din elnätsavgift. Här får du 6 exempel på smarta åtgärder för att minska din kostnad:

 • Lär känna din elförbrukning. Genom att få koll på när du använder som mest och minst el blir det också enklare för dig att göra förändringar för att kunna påverka din kostnad. Lär dig mer om dina effekttoppar på Mina sidor
 • Tänk på dygnets alla timmar. Elkonsumtionen i samhället har oftast sina toppar dagtid. Jämna ut din elförbrukning och gör skillnad genom att sätta på tvättmaskinen senare på kvällen och ladda elbilen på natten.
 • Välj rätt prislista. Alla kunder blir tilldelad prislista standard, men du kan byta till prislista alternativ på Mina sidor om den passar dig och dina behov bättre.
 • Kolla din huvudsäkring. Om du har en för stor huvudsäkring, byt till en mindre. Då minskar du din fasta abonnemangsavgift. Lär dig mer om din huvudsäkring
 • Ladda bilen effektsmart. Att ladda med lägre effekt under längre tid sänker både effektbehovet och effektavgiften.
 • Stäng av det som inte behöver vara på. Minimera onödig förbrukning – exempelvis genom att hålla koll på temperaturen, släcka lampor där ingen är och låt inte elapparater stå i standby-läge.

Dina effekttoppar baseras på elen du använder, inte elen du producerar. Genom att så långt som möjligt använda elen när den produceras kan du kapa dina effekttoppar för elen du köper och på så sätt minska din elnätskostnad. Samtidigt belastar du elnätet mindre. Du kan också investera i ett eget batteri för att lagra din egenproducerade el. Då kan du använda elen från batteriet vid ett senare tillfälle när du vet att din förbrukning är hög, i stället för att köpa den elen.

Ändringar i den fasta abonnemangsavgiften

Katrineholm: den fasta abonnemangsavgiften minskar för alla, oavsett storlek på din huvudsäkring.

Linköping:

 • Huvudsäkring på 16 – 25 A: den fasta abonnemangsavgiften minskar
 • Huvudsäkring på 35 – 63 A: den fasta abonnemangsavgiften ökar.

Ändringar i den rörliga överföringsavgiften

Både i Katrineholm och Linköping kommer den rörliga överföringsavgiften att minska med den nya prismodellen.

Logga in på Mina sidor för att se vilken huvudsäkring du har. Du kan också se det på din elnätsfaktura.

Storleken på din huvudsäkring avgör kostnaden för din fasta abonnemangsavgift. Hur stor huvudsäkring du behöver styrs av flera faktorer. Lär dig mer om din huvudsäkring

Med en realtidsmätare hemma kan du följa din elförbrukning i just realtid via mobil, dator eller surfplatta. Då kan du till exempel välja att få notiser om när din elförbrukning stiger, så att du har möjlighet att agera på den.

 1. Aktivera elmätarens HAN-port. HAN-porten är en separat utgång på elmätaren dit du kan koppla utrustning. Du beställer aktivering av HAN-porten på Mina sidor. När vi har aktiverat den får du ett mejl från oss.
 2. Införskaffa en realtidsmätare och koppla in i HAN-porten. Du hittar realtidsmätare i butiker för hemelektronik. Den behöver vara kompatibel med din elmätare Aidon 6534.
 3. Nu kan du följa din elförbrukning i realtid via mobil, dator eller surfplatta. På så sätt får du bättre koll på när du använder som mest el och när du har möjlighet att minska din elförbrukning.

Nej. Den nya prismodellen kommer inte att öka våra totala elnätsintäkter. Majoriteten av våra kunder kommer att få en lägre elnätskostnad, medan en mindre del får en högre. Våra intäkter för elnätet är bara fördelade annorlunda, vilket ger en mer rättvis prissättning.