Snart betalar du i Katrineholm för elnätet på ett nytt sätt

Vad är elnät och elhandel?

För att du ska ha tillgång till el behöver du två avtal, ett för elnät och ett för elhandel. Lär dig skillnaden

Från och med våren 2024 inför vi en ny del i elnätsavgiften, en så kallad effektavgift. Ändringen gäller för dig som bor i Katrineholm. Den nya prismodellen ger dig större möjlighet att påverka din elnätskostnad och gör att vi tillsammans minskar belastningen på elnätet. 

Så ser den nya prismodellen ut

Den nya prismodellen har tre delar, jämfört med nuvarande som har två. Den nya prisdelen är en rörlig effektavgift som baseras på när du använder mest el på en och samma gång, vilket kallas för effekttoppar. Dina fem högsta effekttoppar på olika datum under en månad ligger till grund för din effektavgift. En effekttopp mäts i kilowatt (kW).

Jämna ut din elförbrukning och sänk din kostnad 

Med den nya prismodellen kan du påverka din elkostnad lättare. Det gör du genom att jämna ut din förbrukning över dygnet, i stället för att använda mycket el samtidigt. Ett exempel är att köra diskmaskinen först och tvättmaskinen efter, i stället för att använda båda på en och samma gång.  Då minskar du dina effekttoppar vilket gör att du får en lägre effektavgift. Fler tips på hur du kan påverka din kostnad

Därför införs den nya prismodellen 

Nya industrier, tekniktjänster och elbilar gör att vi använder alltmer el. Det är en positiv utveckling – vi är på väg att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Utmaningen är att våra elnät inte är rustade för att transportera så mycket el som behövs. Den långsiktiga lösningen är att bygga ut och stärka upp elnäten. Det är ett arbete som pågår i högsta grad, men det tar för lång tid. Vi behöver hjälpas åt att minska belastningen på elnäten här och nu.

Som en del av lösningen har Energimarknadsinspektionen (Ei) bestämt att alla elnätsföretag ska införa en effektavgift i sin prismodell för elnätsavgiften  senast 1 januari 2027.

Katrineholmskunder först ut våren 2024   

Den nya prismodellen kommer att gälla för alla våra elnätskunder som har en huvudsäkring mellan 16 och 63 A. Du som bor i lägenhet påverkas inte just nu. Först ut är våra kunder i Katrineholm, som börjar betala för den nya prismodellen våren 2024 . Den nya prismodellen införs under hösten 2024 i Linköping och under 2025 i Mjölby. 

Vad är elnät och elhandel?

För att du ska ha tillgång till el behöver du två avtal, ett för elnät och ett för elhandel. Lär dig skillnaden

Information om den nya prismodellen

Med den nya prismodellen kommer du att betala tre delar till elnätet:

 • en fast abonnemangsavgift
 • en rörlig överföringsavgift
 • en ny tredje rörlig del som kallas effektavgift.

Du får fram din effektavgift genom att multiplicera medelvärdet av dina fem högsta effekttoppar på olika datum med aktuellt effektpris (effektpriset är olika under sommar och vinter). I den nya prismodellen mäter vi effekttoppar som timmedeleffekt, alltså genomsnittet av den effekt du använder under en timme.

Exempel på effektavgift 

Vi har en kund som heter Elin. Hon bor i en villa med fjärrvärme. I april har Elin dessa effekttoppar: 4 kW, 3,5 kW, 1,5 kW, 3,0 kW och 1,0 kW. Så här räknar vi ut Elins effektavgift: 

 1. Lägg ihop alla effekttoppar: 4 kW + 3,5 kW + 1,5 kW + 3,0 kW + 1,0 kW = 13 kW.
 2. Dela summan med antalet effekttoppar, fem, för att få ett medelvärde: 13 kW / 5 = 2,6 kW.
 3. Multiplicera medelvärdet med aktuellt effektpris (kr/kW): 2,6 kW x 31 kr/kW = 80,6 kronor.

Elins effektavgift för april blir 80,6 kr. 

Prismodellens tre delar

Med den nya prismodellen betalar du tre delar till elnätet: 

 • Fast abonnemangsavgift – baseras på hur stor huvudsäkring du har och visar maximalt möjligt effektuttag (grå linje med pilar)
 • Rörlig överföringsavgift – baseras på hur mycket el du använder (mörkblå linje)
 • Rörlig effektavgift – medelvärdet av dina fem högsta effekttoppar under en månad (streckad blå linje).

När den nya prismodellen startar blir du automatiskt tilldelad prislista standard. Den passar de allra flesta. Däremot har du möjlighet att välja en annan prislista som tar ökad hänsyn till hur du väljer att använda din el under året och dygnet. Den prislistan kallar vi för alternativ.

I slutet av februari 2024 kan du välja om du vill ha prislista alternativ i stället för prislista standard. Du gör ditt val på Mina sidor. Om du skulle ångra ditt val när den nya prismodellen är i gång, har du möjlighet att byta.

Prislista standard i Katrineholm

Prislista standard passar dig som vill påverka din kostnad genom att använda mindre el och jämna ut din elförbrukning där du kan under dygnet. Prislista standard har olika effektpriser under sommar (april till oktober) och vinter (november till mars).

Prislista alternativ i Katrineholm

Den alternativa prislistan väljer du om du kan eller vill försöka flytta din elförbrukning från dag till natt. Du behöver själv vara engagerad i din elförbrukning, och det underlättar om du har tillgång till teknisk utrustning som gör att du kan styra den till specifika tider. Till skillnad från prislista standard baseras din effektavgift på två effekttoppar; den högsta under dagtid (klockan 06:00 till 23:00) och den högsta under nattetid (klockan 23:00 till 06:00).

Prislistan har olika effektpris under sommar (april till oktober) och vinter (november till mars) samt dag och natt.

Hur stor din nya elnätsavgift blir med den nya prismodellen beror på hur mycket el du använder. Det finns två delar att tänka på:

 • Hur mycket el du använder totalt över tid.
 • Hur mycket el du använder vid ett och samma tillfälle, det vi kallar effekttopp. 

Ändringar i den fasta abonnemangsavgiften 

 • Katrineholm: abonnemangsavgiften minskar för alla, oavsett storlek på din huvudsäkring.
 • Linköping:
  • För dig med en huvudsäkring på 16 – 20 A: abonnemangsavgiften minskar
  • För dig med en huvudsäkring på 25 A: abonnemangsavgiften förändras nästintill inte.
  • För dig med en huvudsäkring på 35 – 63 A: abonnemangsavgiften ökar. 

Ändringar i den rörliga överföringsavgiften 

Både i Katrineholm och Linköping kommer den rörliga överföringsavgiften att minska med den nya prismodellen. 

Så påverkar du din avgift 

Med den nya prismodellen har du större möjlighet att påverka din avgift. Genom att inte använda för många elapparater samtidigt kan du minska dina effekttoppar och därmed sänka dina kostnader.

Se din prisprognos på Mina sidor

I prisprognosen ser du

 • din uppskattade årskostnad med den nya prismodellen baserat på din elförbrukning från de senaste 12 månaderna, din nuvarande huvudsäkring och 2024 års priser.
 • hur kostnaden skiljer sig mellan prislista standard som du blir tilldelad och prislista alternativ som du har möjlighet att välja.

Har du flyttat är prognosen enbart baserad på de månader du bott i bostaden.

Hitta till prisprognosen

 1. Logga in på Mina sidor.
 2. Klicka på knappen "Se min prisprognos" överst på startsidan.

Prisprognosen visar inte din framtida kostnad

Prisprognosen är baserad på din historiska elförbrukning och visar därför hur din kostnad kommer att se ut om du inte förändrar ditt sätt att använda el på. Det finns flera saker du kan göra för att påverka din elnätsavgift.

Prisexempel

Alla exempel utgår från Elin. Hon bor i en villa i Katrineholm på 125 kvm, har fjärrvärme och en huvudsäkring på 20 A. I april använde Elin 510 kWh el. Alla prisexempel omfattar bara elnät, inte energiskatt eller elhandel. Priserna presenteras inklusive moms.

Exempel med den gamla prismodellen

För att räkna ut Elins totala elnätskostnader för april behöver vi summera dessa avgifter: 

Avgiftstyp Beräkning Kostnad
Fast årsavgift 478,33 kr 478,33 kr
Rörlig elöverföringsavgift 0,3090 kr x 510 kWh 157,59 kr

Total månadskostnad: 635,92 kronor

I den nya prismodellen kallas årsavgiften för abonnemangsavgift och elöverföringsavgiften kallas för överföringsavgift.

Exempel på prislista standard utan förändrad elförbrukning 

För att räkna ut Elins totala elnätskostnader för april behöver vi summera dessa avgifter: 

Avgiftstyp Beräkning Kostnad
Fast abonnemangsavgift 390,00 kr 390,00 kr
Rörlig överföringsavgift 0,161 kr x 510 kWh 82,11 KR
Rörlig effektavgift (4 kW + 3,5 kW + 3,0 kW + 1,5 kW + 1,0 kW) / 5 x 31 kr/kW 80,60 kr

Total månadskostnad: 552,71 kronor

Exempel på prislista standard med förändrad elförbrukning 

I april använde Elin istället 470 kWh el. Hon har minskat sin elförbrukning med 10 procent och flyttat den högsta effekttoppen till natten.

För att räkna ut Elins totala elnätskostnader för april behöver vi summera dessa avgifter: 

Avgiftstyp Beräkning  Kostnad
Fast abonnemangsavgit 390,00 kr 390,00 kr
Rörlig överföringsavgift 0,161 x 470 kWh 75,67 kr
Rörlig effektavgift (3,6 kW + 3,15 kW + 2,7 kW + 1,35 kW + 0,9 kW)/5 x 31 kr/kW 72,54 kr

Total månadskostnad: 538,21 kronor

Exempel på prislista alternativ utan förändrad elförbrukning 

I april använde Elin 510 kWh el, varav ¾ (383 kWh) på dagen och ¼ (127 kWh) på natten. 

Till skillnad från prislista standard baseras effektavgiften på hennes högsta effekttopp dagtid och nattetid under april. För Elin var det 4,0 kW som skedde på dagen och 1,5 kW på natten.  

För att räkna ut Elins totala elnätskostnader för april behöver vi summera dessa avgifter:  

Avgiftstyp Beräkning Kostnad
Fast abonnemangsavgit 390,00 kr 390,00 kr
Rörlig överföringsavgift dag 0,200 kr x 382,5 kWh 76,50 kr
Rörlig överföringsavgift natt 0,100 x 127,5 kWh 12,75
Rörlig effektavgift dag 4,0 kW x 31 kr 124,00 kr 
Rörlig effektavgift natt 1,5 kW x 10 kr 15 kr

Total månadskostnad: 618,25 kronor

Exempel på prislista alternativ med förändrad elförbrukning 

I april använde hon 470 kWh el, hälften (235 kWh) på dagen och andra hälften (235 kWh) på natten. Hon har minskat sin elförbrukning med 10 procent och flyttat sin högsta effekttopp från dag till natt.

Till skillnad från prislista standard baseras effektavgiften på hennes högsta effekttopp dagtid och nattetid under april. För Elin var det 3,15 kW som skedde på dagen och 3,6 kW på natten. 

För att räkna ut Elins totala elnätskostnader för april behöver vi summera dessa avgifter:  

Avgiftstyp Beräkning Kostnad
Fast abonnemangsavgit 390,00 kr 390,00 kr
Rörlig överföringsavgift dag 0,200 kr x 235 kWh 47,00 kr
Rörlig överföringsavgift natt 0,100 kr x 235 kWh 23,50 kr
Rörlig effektavgift dag 3,15 kW x 31 kr 97,65 kr
Rörlig effektavgift natt 3,6 kW x 10 kr 36,00 kr

Total månadskostnad: 594,15 kronor

Vad betyder det här?

I exemplen om Elin blir hennes elnätskostnad lägre med den nya prismodellen oavsett vilken prislista hon väljer och om hon ändrar sitt elförbrukningsmönster eller inte.

Det är viktigt att komma ihåg att alla har individuella elförbrukningsmönster. Det innebär att kostnaden med den nya prismodellen kan bli både högre och lägre jämfört med den gamla prismodellen.

I exemplen med Elin får hon lägst kostnad genom att använda prislista standard i kombination med att hon sparar energi och flyttar sina effekttoppar från dagtid till nattetid. 

Här finns prisexempel som visar hur årskostnaden förändras från gammal till ny prismodell för 12 olika kunder i Katrineholm. Kunderna bor i villa eller radhus och har olika uppvärmningsformer och årsförbrukning av el. Alla prisexempel omfattar bara elnät, inte energiskatt eller elhandel. Priserna presenteras inklusive moms.

Direktverkande el

Kundtyp Årsförbrukning (kWh) Säkringsstorlek, A Gamla prismodellen, kr Nya prismodellen, kr (prislista standard) Nya prismodellen, kr (prislista alternativ)
Normalförbrukare (utan solceller) 17 754 25  12 656 12 491 (-1 %) 13 869 (+10 %)
Högförbrukare (med till exempel elbil eller bastu) 23 534 20 13 012 15 679 (+20 %) 18 047 (+39 %)
Normalförbrukare (med solceller) 10 958 20 9 126 8 357 (-8 %) 9 161 (0 %)

Elvärme plus övrig uppvärmningsform (till exempel luftvärmepump eller bergvärme)

Kundtyp Årsförbrukning (kWh) Säkringsstorlek, A Gamla prismodellen, kr Nya prismodellen, kr (prislista standard) Nya prismodellen, kr (prislista alternativ)
Normalförbrukare (utan solceller) 10 928 20 9 117 8 815 (-3 %) 9 984 (+10 %)
Högförbrukare (med till exempel elbil eller bastu) 25 106 25 14 928 15 961 (+7 %) 18 169 (+22 %)
Normalförbrukare (med solceller) 8 705 25 9 860 10 216 (+4 %) 1 149 (+13 %)

Fjärrvärme

Kundtyp Årsförbrukning (kWh) Säkringsstorlek, A Gamla prismodellen, kr Nya prismodellen, kr (prislista standard) Nya prismodellen, kr (prislista alternativ)
Normalförbrukare (utan solceller) 6 176 16 6 438 5 951 (-8 %) 6 450 (0 %)
Högförbrukare (med till exempel elbil eller bastu) 13 527 20 9 920 9 325 (-6 %) 10 224 (+3 %)
Normalförbrukare (med solceller) 5 324 16 6 175 6 197 (0%) 7 423 (+20 %)

Övrig uppvärmningsform, till exempel pelletspanna

Kundtyp Årsförbrukning (kWh) Säkringsstorlek, A Gamla prismodellen, kr Nya prismodellen, kr (prislista standard) Nya prismodellen, kr (prislista alternativ)
Normalförbrukare (utan solceller) 10 904 16 7 899 7 729 (-2 %) 8 642 (+9 %)
Högförbrukare (med till exempel elbil eller bastu) 23 067 20 12 868 11 389 (-11%) 12 567 (-2%)
Normalförbrukare (med solceller) 9 893 16 7 587 6 285 (-17 %) 8 189 (+8 %)

 

Frågor och svar

Med den nya prismodellen får du större möjlighet att påverka din elnätsavgift. Här är våra bästa tips på vad du kan göra för att påverka din elnätsavgift: 

 • Spara el. Fundera på hur mycket el du använder. Behöver du all el som du använder?
 • Jämna ut din förbrukning. Gör en sak i taget. Kan du tvätta först och dammsuga sen, för att inte få en hög effekttopp? Lär dig mer om effekt och effekttoppar
 • Välj rätt prislista. Det finns två prislistor att välja mellan. Välj den som passar dina behov bäst.
 • Kolla din huvudsäkring. Om du har en för stor säkring, byt till en mindre. Då minskar du din fasta avgift. Lär dig mer om din huvudsäkring

Det finns olika sätt för dig att förstå och se dina effekttoppar. Här listar vi några exempel. 

Se din prisprognos på Mina sidor

I prisprognosen ser du

 • din uppskattade årskostnad med den nya prismodellen baserat på din elförbrukning från de senaste 12 månaderna, din nuvarande huvudsäkring och 2024 års priser.
 • hur kostnaden skiljer sig mellan prislista standard som du blir tilldelad och prislista alternativ som du har möjlighet att välja.

Har du flyttat är prognosen enbart baserad på de månader du bott i bostaden.

Hitta till prisprognosen

 1. Logga in på Mina sidor.
 2. Klicka på knappen "Se min prisprognos" överst på startsidan.

Prisprognosen visar inte din framtida kostnad

Prisprognosen är baserad på din historiska elförbrukning och visar därför hur din kostnad kommer att se ut om du inte förändrar ditt sätt att använda el på. Det finns flera saker du kan göra för att påverka din elnätsavgift.

Använd elmätarens HAN-port

Med HAN-porten får du realtidsdata på din elförbrukning. Du aktiverar HAN-porten på Mina sidor. Du behöver sen köpa en realtidsmätare som du ansluter till HAN-porten. En realtidsmätare hittar du hos butiker som säljer hemelektronik.

Din elnätskostnad handlar om hur mycket el du använder från elnätet, inte hur mycket el du producerar. Dina solceller kan ändå hjälpa dig att sänka din elnätskostnad. 

 • Använd din egenproducerade el så långt som möjligt. Passa på att tvätta, ladda bilen eller använda andra elintensiva apparater när det är soligt. Då minskar du både din effektavgift och överföringsavgift från elnätet.
 • Installera ett batteri. Spara din egenproducerade el i ett batteri. På så sätt kan du använda din egen el när det behövs som mest, istället för el från nätet.   

Logga in på Mina sidor för att se vilken huvudsäkring du har. Du kan också se det på din elnätsfaktura.

Storleken på din huvudsäkring avgör kostnaden för din fasta abonnemangsavgift. Hur stor huvudsäkring du behöver styrs av flera faktorer. Lär dig mer om din huvudsäkring

Nej. Den nya prismodellen kommer inte att öka våra totala elnätsintäkter. Majoriteten av våra kunder kommer att få en lägre elnätskostnad, medan en mindre del får en högre. Våra intäkter för elnätet är helt enkelt bara fördelade annorlunda, vilket ger en mer rättvis prissättning.

Det går åt mycket el om den används för uppvärmning. Därför har du en högre elkostnad än andra. Hur du påverkas av den nya prismodellen beror mer på hur du fördelar din elförbrukning över dygnet.