Två kvinnor syns bakifrån när de tittar på tv hemma

Vad är spotpris?

Ett ord som blivit allt vanligare att prata om är spotpris. Men vad betyder det egentligen? Enkelt förklarat så är spotpris det inköpspris som elhandelsbolagen betalar för din el. Men spotpris innefattar flera olika delar och här reder vi ut dem steg för steg. 

Spotpriset sätts timme för timme på den nordiska elbörsen Nord Pool, baserat på tillgång och efterfrågan. Spotpriset ligger sen till grund för vilket pris som elhandelsbolaget i sin tur säljer vidare elen till oss konsumenter ute i elnätet.

Kostnaden för elen du använder baseras dock inte bara på spotpriset. Det baseras även på andra faktorer, som till exempel energiskatt, moms och elnätsavgifter. Här kan du läsa mer om vad din elkostnad består av. 

Vem bestämmer spotpriset?

Tillsammans med våra grannländer Norge, Finland, Danmark och Baltikum har Sverige en gemensam elmarknad där priserna sätts på elbörsen Nord Pool. Majoriteten av all elhandel i Sverige sker genom Nord Pool. Det pris som Nord Pool sätter, är spotpris.

En robotdammsugare dammsuger giolvet medan en mamma och litet barn leker i bakgrunden.

Hur sätts spotpriset?

Om efterfrågan är låg och majoriteten av den tillgängliga elen kommer från vind- och vattenkraft blir priset lägre. Om efterfrågan däremot är hög och majoriteten av elen kommer från kärnkraft, eller andra energislag med högre produktionskostnad, blir elpriset högre.

Spotpriset är normalt sett högre på dagen, då industrier producerar, och lägre på natten när elförbrukningen är lägre. Generellt sett är det lägre spotpriser vid mildare och blötare väder, medan kallare och torrare väder genererar ett högre spotpris.

Spotpriset bestäms vid lunchtid för ett dygn i förväg för varje timme det nästkommande dygnet.

Vad påverkar spotpriset?

Spotpriset påverkas av en rad olika faktorer. Bland annat påverkas priset av utbud och efterfrågan, hur fyllda våra vattenmagasin är, hur mycket det blåser och vad det är för temperatur ute.

Här är ytterligare några exempel på andra faktorer som påverkar spotpriset:

  • tillgänglig effekt i våra kärnkraftverk.
  • råvarupriser.
  • politiska beslut.
Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.

Hur påverkar spotpriset mig?

Spotpriset påverkar mest dig som har rörligt elavtal. Ju högre kostnad elhandelsbolaget behöver betala hos Nord Pool, desto mer behöver du som konsument betala hos ditt elhandelsbolag. Om du har ett rörligt elavtal följer din kostnad spotprisets utveckling, och kan därför gå upp och ner. Om du har ett fast elavtal kommer du inte påverkas av kraftiga prissvängningar, men du kan däremot få betala mer i längden.

Spotpriset beror också på vilket elområde du bor i eftersom priserna skiljer sig per område. I södra Sverige är elförbrukningen högre än i norr, medan elproduktionen i norra Sverige är högre än i elområde fyra. Det gör att stora mängder el behöver transporteras från norr till söder, vilket i sin tur leder till att det oftast är högre elpriser i södra Sverige än i norra. Läs mer om Sveriges elområden.

Spotpriset påverkar mest dig som har ett rörligt elpris. Då baseras ditt pris på spotpriset och din elförbrukning. Om du däremot har ett fast elavtal, betalar du samma pris per kWh varje månad. Utöver detta tillkommer kostnader för skatt, moms, elleverantörens och elnätsägarens avgifter.

Din elavgift består av tre delar, priset du betalar till ditt elhandelsbolag, avgift för överföringen via elnätet och skatter och avgifter till stat och myndigheter. Spotpriset påverkar kostnaden du betalar till ditt elhandelsbolag. Läs mer om vad din elkostnad består av. 

Man laddar elbil

Kan jag spara pengar på spotpriset?

Om du har timpris kan du dra nytta av låga spotpriser. Nord Pool sätter spotpriset för nästkommande dag ungefär ett dygn i förväg.

Du har alltså möjlighet att själv påverka din kostnad genom att se när på dygnet spotpriset är lägre. Vanligtvis är spotpriset lägre på natten än på dagen, då annan elförbrukning är lägre, och du kan exempelvis planera när du ska starta disk- eller tvättmaskinen. För att spara pengar kan du då sätta igång diskmaskinen på natten, istället för dagen.