Sunne kommun

Fryksdalshöjden

Vindkraftsprojektet befinner sig i ett högt beläget barrskogsområde på berget Fryksdalshöjden. Området ligger i södra delen av Sunne kommun, nära gränsen till Arvika kommun. Vi har tillstånd att bygga åtta vindkraftverk i området men har endast byggt sju, på grund begränsningar i elnätet och för att effektivt kunna nyttja området.

Miljötillståndet för vindkraftsparken godkändes i oktober 2017. Byggnationen av vägar och fundament blev klart under våren 2022. Vindkraftverken restes i början på 2023 och håller på att tas i drift. Vi planerar att vara klara med projektet och överlämna vindkraftsparken sommaren 2024.

Norra Länsmansberget

Vi har tillstånd att driva tre vindkraftverk i området. Vindkraftsparken ligger i ett skogsområde vid bergen Länsmansberget och Stensjöhöjden, cirka 10 km sydväst om Sunne. Vindkraftsparken angränsar till en annan av våra vindkraftsparker vid Häjsberget och södra Länsmansberget.

Miljötillståndet för vindkraftsparken godkändes i oktober 2017. Byggnation av vägar och fundament blev klart under våren 2022. Vindkraftverken restes i början på 2022 och håller på att tas i drift. Vi planerar att vara klara med projektet och överlämna vindkraftsparken sommaren 2024.

Så här gick det till i Häjsberget och Södra Länsmansberget i Sunne kommun

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.
Så här gick det till

Kontakt om projekt i Sunne kommun


Jonathan Hjorth 

Projektutvecklare

013-20 81 57

jonathan.hjorth@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej