Stenungsund & Kungälv kommun - Rämma

Vi önskar bygga två vindkraftverk strax öster om E6:an mellan Kungälv och Stenungsund. Vindkraftsprojektet ligger i ett skogsområde på gränsen mellan Kungälv och Stenungsunds kommuner.

Den 8 februari 2023 skickade vi in en ansökan om miljötillstånd till Länsstyrelsen Västra Götaland för att få bygga de två vindkraftverken. Länsstyrelsen meddelade tillstånd till projektet den 13 oktober 2023. Tillståndet har överklagats och vi väntar nu på Mark- och miljödomstolens hantering av ärendet. 

Du kan ta del av vår ansökan och den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen nedan. Du kan också höra av dig till någon av våra kontaktpersoner för att ta del av bilagorna.

Samråd

Flera samråd har hållits för vindkraftsprojektet. Under våren 2022 hade vi samråd med allmänheten, enligt miljöbalken. Material från samrådsutställningen finns nedan. Lär dig mer om vad ett samråd är och hur det går till →

I rapporten ”Samrådsredogörelse för vindkraftsprojektet Rämma” beskriver vi de samråd vi har hållit samt de synpunkter och yttranden som kommit in.

Samrådsredogörelse för vindkraftsprojektet Rämma (pdf 597 kB)

Kontakt om projekt i Stenugnsund och Kungälv kommun

Mikael Henriksson

Projektutvecklare
076-134 01 66
mikael.henriksson@tekniskaverken.se

Kristina Appleby

Miljöstrateg
013-20 92 87
kristina.appleby@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej