Hultsfred kommun - Kleven

Tekniska verken utreder möjligheterna att bygga vindkraft i Hultsfreds kommun cirka 16 kilometer öster om Hultsfred. Projektområdet är cirka 100 hektar och bedöms rymma högst fem vindkraftverk med en maximal höjd på 240 meter.

Projektområdet för Kleven ligger på ett kuperat skogsområde med ett flertal höjder och är ett bra område sett till vindtillgång. Området visar alltså på goda förutsättningar för vindkraft.

Arrendeavtal är tecknade med markägarna och utredningar kommer pågå under 2023 och 2024 för att bedöma förutsättningar för vindkraft i området. Dessa omfattar fågel- och fladdermusinventeringar, en naturvärdesinventering samt en arkeologisk utredning.

Karta över området 

Samråd

Samråd med myndigheter har inletts under hösten 2023. Vi planerar nu för ett samråd med allmänhet och särskilt berörda under hösten 2024.

Kontakt om projekt

Simon Nygren

 Projektutvecklare

 013-30 88 54
 simon.nygren@tekniskaverken.se

Kristina Appleby

Miljöstrateg
013-20 92 87
kristina.appleby@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej