Hultsfred kommun - Kleven

Tekniska verken utreder möjligheterna att bygga vindkraft i Hultsfreds kommun cirka 16 kilometer öster om Hultsfred. Projektområdet är cirka 100 hektar och bedöms rymma högst fem vindkraftverk med en maximal höjd på 260 meter.

Projektområdet för Kleven ligger på ett kuperat skogsområde med ett flertal höjder och är ett bra område sett till vindtillgång. Området visar alltså på goda förutsättningar för vindkraft.

Arrendeavtal är tecknade med markägarna och utredningar kommer pågå under 2023 och 2024 för att bedöma förutsättningar för vindkraft i området. Dessa omfattar fågel- och fladdermusinventeringar, en naturvärdesinventering samt en arkeologisk utredning.

Karta över området 

Samråd

Samråd med myndigheter planeras till hösten 2023. Om förutsättningarna bedöms goda kommer vi därefter bjuda in allmänheten till samråd.

Kontakt om projekt

Kristina Appleby

Miljöstrateg
013-20 92 87
kristina.appleby@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej