Avesta kommun - Skansen

Vi undersöker möjligheten att bygga en vindkraftspark i östra delen i Avesta kommun, nära gränsen mot Sandvikens kommun. Projektområdet ligger i ett barrskogsområde vid bergen Skansen och Styggberget, och vi bedömer att det kan rymma upp till 16 vindkraftverk. 

Den 3 maj 2024 skickade vi in en ansökan om miljötillstånd till Länsstyrelsen i Dalarna för att få bygga vindkraftsparken. 

Just nu väntar vi på svar om ansökan behöver kompletteras. När länsstyrelsen tycker att ansökan är komplett så kommer den kungöras, vilket innebär att en sammanfattning av ansökan publiceras i tidningar, samt att synpunkter på ansökan kan lämnas till länsstyrelsen. När ansökan är kungjord kommer vi också att lägga upp ansökan här på vår webbsida.

Tekniska verken har tidigare lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om att få bygga en vindkraftspark vid Skansen. Vi drog dock tillbaka ansökan i februari 2021, då vi fått signaler om att kommunen planerade att säga nej till att vindkraftsparken skulle få byggas. Under 2022 tog vi därför fram ett nytt förslag där vi minskade ner projektområdet med cirka en tredjedel. Vi strök de områden som ligger närmast bostadshus och där det finns mest naturvärden. Det uppdaterade projektområdet har nu minst 2 km avstånd till bostadshus.

Samråd 2023

Flera samråd har hållits för vindkraftsprojektet. Under våren och sommaren 2023 hade vi samråd med bl a närboende, föreningar, myndigheter och allmänhet. Material från samrådsutställningen hittar du nedan. Lär dig mer om vad ett samråd är →

I rapporten ”Samrådsredogörelse för vindkraftsprojektet Skansen” beskriver vi de samråd vi har hållit samt de synpunkter och yttranden som kommit in. Samrådsredogörelse för vindkraftsprojektet Skansen (pdf, 357,4 kB).  Samrådsredogörelsens bilagor hittar du här nedan.

Kontakt om projekt i Avesta kommun

Cajsa Abrahamsson

Projektutvecklare
013-30 86 04

 

Denise Wallman

Projektutvecklare
013-20 95 39

denise.wallman@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej