Avesta kommun - Skansen

Vi undersöker möjligheten att bygga en vindkraftspark i östra delen i Avesta kommun, nära gränsen mot Sandvikens kommun. Vindkraftsprojektet befinner sig i ett barrskogsområde vid bergen Skansen och Styggberget.

Historik

Tekniska verken skickade in en ansökan om miljötillstånd för vindkraftsparken till Länsstyrelsen i Dalarna i oktober 2020. Därefter skickade länsstyrelsen ut vår ansökan på en så kallad kompletteringsremiss och bad Avesta kommun om att få ett godkännande på vindkraftsparken, en så kallad kommunal tillstyrkan.

Efter en omröstning i Avesta kommuns plan- och näringslivsutskott i januari 2021 så föreslog majoriteten att kommunen skulle använda det kommunala vetot mot projekt Skansen, det vill säga att säga nej till att vindkraftsparken ska få byggas.

Därefter skulle ärendet också lyftas på kommunstyrelsen i Avesta och en slutgiltig omröstning var planerad till kommunfullmäktige 15 februari. Med anledning av det så valde vi att dra tillbaka vår tillståndsansökan.

Nystart med minskat område

Under 2022 tog vi fram ett nytt förslag där vi minskade ner projektområdet med cirka en tredjedel. Vi strök de områden som ligger närmast bostadshus och där det finns mest naturvärden. Det uppdaterade projektområdet har nu minst 2 km avstånd till bostadshus. På kartan nedan ser du det minskade projektområdet och projektområdet i den tidigare tillståndsansökan.

Under våren och sommaren 2023 kommer vi hålla nya samråd för det minskade projektområdet.

Kontakt om projekt i Avesta kommun

Cajsa Abrahamsson (föräldraledig mars-oktober 2023)

Projektutvecklare
013-30 86 04

 

Denise Wallman

Projektutvecklare
013-20 95 39

denise.wallman@tekniskaverken.se

Kristina Appleby

Miljöstrateg
013-20 92 87
kristina.appleby@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej