Ansök om bygdepeng!

Vill du vara med och bidra med positiv energi och goda idéer i Sunne kommun? Då kan du ansöka om vår bygdepeng. 

I våra vindkraftsparker på Häjsberget, Länsmansberget och Fryksdalshöjden gör vi förnybar energi av vindarna i Sunne. Nu vill vi ge något tillbaka till er som också bidrar med energi i trakten kring våra vindkraftsparker. 

Tillsammans med markägarna för vindparkerna kommer vi dela ut bygdepeng till lokala ideella föreningar, företag och privatpersoner. Pengarna ska användas till en aktivitet eller åtgärd som genomförs under ett eller flera år och på något sätt gynnar närområdet. 

Kriterier för att få bygdepengen:

  • Ni är en ideell förening, ett företag eller en privatperson som bor eller bedriver verksamhet i närområdet till vindkraftsparkerna.
  • Verksamheten ni bedriver måste överensstämma med Tekniska verken-koncernens vision.
  • Pengarna ska användas till en aktivitet eller åtgärd som genomförs under ett eller flera år och på något sätt gynnar närområdet.
  • Bygderåden stöjder er ansökan.

Så går det till

När ansökningsperioden är slut kommer representanter från Tekniska verken och markägarna till vindkraftsparkerna tillsammans utse vilka som ska få pengarna. Senare i vår kommer vi att meddela vilka som får ta del av bygdepengarna.

Sista ansökningsdag för produktionsåret 2023 var söndagen den 21 april 2024. Välkommen tillbaka i mars 2025 för en ny ansökan.

Hjälpte denna information dig? Nej