Vindkraftsprojekt

Vi har fyra pågående vindkraftsprojekt igång just nu. Tre stycken i Sunne och ett i Avesta kommuner.

 

  Kommun Status Modell Antal Totalhöjd (meter) Rotordiameter (meter) Effekt/verk (MW) Årsproduktion/verk (GWh)
Häjsberget och södra Länsmansberget Sunne Byggs nu och i drift 2020 Siemens Gamesa DD-142 13 200  142 4,1  13,8
Fryksdalshöjden Sunne Byggstart 2021    8        
Norra Länsmansberget Sunne Byggstart 2021    3        
 Skansen Avesta Ansökan om tillstånd skrivs    26        

 

Sunne kommun

Häjsberget och södra Länsmansberget

I Sunne bygger vi nu totalt 13 vindkraftverk vid Häjsberget och södra Länsmansberget, söder om Sunne. Vindkraftsparkens beräknade produktion är 180 miljoner kWh per år. Det motsvarar årsbehovet för 35 000 hushåll.

Totalt har projektet tagit 9 år och 2018 kunde vi börja bygga. Mark och vägar är klara och elnätet byggs nu och beräknas vara klart i december 2019.  I november beräknas de första vindkraftverken att levereras och i början av 2020 kommer parken vara i drift.

Tidsplan tunga transporter till Häjsberget och södra Länsmansberget

Varje vindkraftverk behöver 10-12 tunga transporter för att leverera torn och vingar. Vissa transporter är upp till 75 meter långa. Här kan du se statusen på beräknade leveranser.

Vecka Tunga transporter
40 Tung transport från grusgropen till Klädsäcksmyren.
42-48 Tunga transporter till Häjsberget och Länsmansberget.
46 Tunga transporter via Gråsjövägen. Två torntransporter per dag, tisdag till och med fredag.
46 Fredag 15 november: Tre rotorbladstransporter till Länsmansberget via Gråsjövägen.

 

Fryksdalshöjden 

Miljötillståndet för Fryksdalshöjden är klart och fick laga kraft i oktober 2017. Elnätsavtalet är tecknat och vi planerar att börja bygga vindkraftsparken hösten 2021.

Norra Länsmansberget

Miljötillstånd är klart och vann laga kraft i januari 2019. Vi planerar att börja bygga vindkraftsparken under hösten 2021.

 

Kontakta oss om projekt i Sunne kommun

Stefan Harrysson
Projektutvecklare
Tekniska verken

 

Avesta kommun

Skansen

Vi undersöker möjligheten att bygga en vindkraftspark med cirka 26 vindkraftverk i östra delen i Avesta kommun.

Markägaravtal blev klart 2018 och i slutet av året hade vi samrådsmöte med Avesta och Sandviken kommuner och Dalarna och Gävleborg länsstyrelser. På våren och sommaren därefter genomförde vi fågelinventeringar och även inventeringar för arkeologi, markbundna naturvärden och fladdermöss.

I våras bjöd vi in närboende och allmänheten till samråd enligt Miljöbalken. Samrådet var en utställning med information om vindkraftsprojektet generellt men också om utredningar och nyttan med vindkraft. Vi var på plats för att svara på frågor och vi hade också bjudit in akustiker som berättade och demonstrerade hur ljud från vindkraftverken kan låta. Vi hade också samråd med berörda föreningar till och med augusti.

 

Kontakta oss för information om projekt i Avesta kommun

Cajsa Abrahamsson
Projektledare
Tekniska verken

  

Hjälpte denna information dig? Nej