Pågående vindkraftsprojekt

Tekniska verken satsar på förnybar energi och driver idag flera vindkraftverk och vindkraftsparker i Sverige. 

Just nu har vi pågående vindkraftsprojekt i kommunerna: 

Så här gick det till i Häjsberget och Södra Länsmansberget i Sunne kommun

Här finns Tekniska verkens driftsatta och kommande vindkraftsparker

Klicka på en kartnål för att läsa mer om vindkraftparkens årsproduktion, effekt och teknisk data. Du kan även klicka på symbolen till vänster i menyraden för att fälla ut en sidomeny. 

Falkenberg kommun - Skällstorp

Vi undersöker möjligheterna att bygga vindkraftverk strax öster om väg 153 mellan Ullared och Gällared. Projektområdet är beläget i ett skogsområde i Falkenberg kommun.

Vi kommer att utreda området och gör till exempel fågel- och fladdermusinventeringar, en naturvärdesinventering samt en arkeologisk utredning. 

Samråd

Om våra undersökningar visar att Skällstorp skulle vara lämplig för vindkraft planerar vi att bjuda in närboende och allmänhet till samråd om vindkraftsprojektet. Alla som är intresserade är välkomna. Representanter från oss kommer finnas på plats, och du kommer att få möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Just nu har samrådet förskjutits och mer information kommer längre fram.

Håll utkik i lokalpressen, där vi kommer att annonsera om tid och plats. Du som får ett informationsbrev kommer också att få en inbjudan till samrådet via post.

Kontakt om projekt i Falkenberg kommun

Martin Andersson 

Projektutvecklare 
Tekniska verken i Linköping Vind AB
 
Tel: 013-20 94 35 
Martin.Andersson@tekniskaverken.se 

Mikael Henriksson

Vindkraftutvecklare
Tekniska verken i Linköping Vind AB
Tel 076-1340166
Mikael.Henriksson@tekniskaverken.se

Stenungssund & Kungälv kommun - Rämma

Vi undersöker möjligheterna att etablera två vindkraftverk strax öster om E6:an mellan Kungälv och Stenungsund. Projektområdet är beläget i ett skogsområde både i Kungälv och Stenungssund kommun.

Under 2021 utreder vi området och gör till exempel fågel- och fladdermusinventeringar, en naturvärdesinventering samt en arkeologisk utredning. 

Här hittar du en karta över området vi utreder.

Informationsdagar våren 2022

Om förutsättningarna ser goda ut så kommer vi bjuda in till informationsdagar för närboende och allmänhet. Där kommer vi informera om vindkraftsprojektet, vilka utredningar som vi har gjort och gör, samt hur det går till att söka tillstånd för en vindkraftspark. Här kommer det också gå att lämna synpunkter och ställa frågor till oss.

Alla som är intresserade är välkomna och inbjudan kommer bland annat att annonseras om i lokaltidningarna och på den här webbsidan. Informationsdagarna är en del av vårt samråd med allmänheten, enligt miljöbalken.

Kontakt om projekt i Stenungssund & Kungälv kommun

Martin Andersson 

Projektutvecklare 
Tekniska verken i Linköping Vind AB
 
Tel: 013-20 94 35 
Martin.Andersson@tekniskaverken.se 

Mikael Henriksson

Vindkraftutvecklare
Tekniska verken i Linköping Vind AB
Tel 076-1340166
Mikael.Henriksson@tekniskaverken.se

Tomelilla kommun - Bondrum

Vi undersöker möjligheterna att etablera två vindkraftverk i Tomelilla kommun. Området ligger cirka 12 kilometer norr om tätorten Tomelilla och består huvudsakligen av öppet landskap och odlingsmark.

Under 2021 utreder vi området och gör till exempel fågel- och fladdermusinventeringar, en naturvärdesinventering samt en arkeologisk utredning. 

Här hittar du en karta över området vi utreder.

Samråd hösten 2021

Vi bjöd in närboende och allmänhet till informationsdagar för vindkraftsprojektet i form av en utställning 13-14 oktober. Informationsdagarna är en del av vårt samråd med allmänheten, enligt miljöbalken. Via nedan länk hittar du mer information från samrådet.

Kontakta oss om projekt i Tomelilla kommun

Cajsa Abrahamsson
Projektutvecklare
Tekniska verken i Linköping AB

Mikael Henriksson

Vindkraftutvecklare
Tekniska verken i Linköping Vind AB
Tel 076-1340166
Mikael.Henriksson@tekniskaverken.se

Västerviks kommun - Rumhult

Vi undersöker möjligheterna för att etablera en vindkraftspark i ett skogsområde cirka tre kilometer väster om Ankarsrum. Området ligger i den västra delen av Västerviks kommun, nära gränsen till Vimmerby kommun. Sveaskog är en av de större markägarna inom projektområdet. 

Uppdatering av Västerviks vindbruksplan

I juni beslutade Västerviks kommunfullmäktige att de ska uppdatera sin vindbruksplan. Anledningen är att höjden på dagens vindkraftverk är högre än de vindkraftverk som fanns när den tidigare planen från 2013 togs fram. De kommer därför inte heller godkänna några nya vindkraftsparker förrän den nya vindbruksplanen är på plats.

Det gör att det blir en försening av vindkraftsprojekt Rumhult. Vi fortsätter göra klart våra utredningar i området under 2021, som till exempel inventeringar av fåglar, fladdermöss och naturvärden samt en arkeologisk utredning. Vi kommer däremot inte att bjuda in till något samråd med information till allmänheten under hösten 2021 som vi först hade tänkt, utan skjuter fram det i väntan på den nya vindbruksplanen. Vi uppdatera här när vi vet mer

Här hittar du en karta över området vi utreder. 

Kontakta oss om projekt i Västerviks kommun

Cajsa Abrahamsson
Projektutvecklare
Tekniska verken i Linköping AB

Norrköpings kommun - Jättebergen 

Vi undersöker möjligheterna för att etablera en vindkraftspark i ett skogsområde cirka 10 kilometer nordväst om tätorten Norrköping. Området ligger mellan väg 55 och E4:an och angränsar till Nyköping kommun. Vi har ett arrendeavtal med Lösings Häradsallmänning, som förvaltar marken inom projektområdet.  

Under 2021 kommer vi göra flera utredningar inom området, som till exempel fågel- och naturvärdesinventeringar.

Samråd hösten 2021 

Då förutsättningarna för vindkraft i Jättebergen ser goda ut så bjöd vi in närboende och allmänhet till informationsdagar under oktober 2021. Informationsdagarna är en del av vårt samråd med allmänheten, enligt miljöbalken. Via nedan länk hittar du mer information från samrådet.

Kontakt om projekt i Norrköpings kommun

Martin Andersson 

Projektutvecklare 
Tekniska verken i Linköping Vind AB
 
Tel: 013-20 94 35 
Martin.Andersson@tekniskaverken.se 

Sunne kommun

Fryksdalshöjden

Miljötillståndet godkändes i oktober 2017. Byggnationen pågår och beräknas vara klar i oktober 2022.

Vindkraftsprojektet befinner sig i ett högt beläget barrskogsområde på berget Fryksdalshöjden. Området ligger i södra delen av Sunne kommun, nära gränsen till Arvika kommun. Vi har tillstånd att bygga åtta vindkraftverk i området men kommer endast bygga sju, på grund begränsningar i elnätet och för att effektivt kunna nyttja området.

Norra Länsmansberget

Miljötillståndet godkändes i januari 2019. Byggnationen pågår och beräknas vara klar i oktober 2022.

Vi har fått tillstånd att bygga tre vindkraftverk i området. Vindkraftsparken kommer ligga i ett skogsområde vid bergen Länsmansberget och Stensjöhöjden, cirka 10 km sydväst om Sunne. Vindkraftsparken kommer angränsa till en vindkraftspark som redan är i drift vid Häjsberget och södra Länsmansberget.

Kontakta oss om projekt i Sunne kommun

Stefan Harrysson
Projektutvecklare
Tekniska verken i Linköping AB

Avesta kommun - Skansen

Vi undersöker möjligheten att bygga en vindkraftspark med cirka 26 vindkraftverk i östra delen i Avesta kommun, nära gränsen mot Sandvikens kommun. Vindkraftsprojektet befinner sig i ett barrskogsområde vid bergen Skansen, Styggberget och Axberget.

Tillståndsansökan för Skansen

Tekniska verken skickade in en ansökan om miljötillstånd för vindkraftsparken till Länsstyrelsen i Dalarna i oktober 2020. Därefter skickade länsstyrelsen ut vår ansökan på en så kallad kompletteringsremiss och bad Avesta kommun om att få ett godkännande på vindkraftsparken, en så kallad kommunal tillstyrkan.

Efter en omröstning i Avesta kommuns plan- och näringslivsutskott i januari 2021 så föreslog majoriteten att kommunen skulle använda det kommunala vetot mot projekt Skansen, det vill säga att säga nej till att vindkraftsparken ska få byggas.

Därefter skulle ärendet också lyftas på kommunstyrelsen i Avesta och en slutgiltig omröstning var planerad till kommunfullmäktige 15 februari. Med anledning av det så valde vi att dra tillbaka vår tillståndsansökan och vindkraftsprojektet är nu pausat.

Här hittar du materialet till tillståndsansökan för Skansen.

Kontakta oss om projekt i Avesta kommun

Cajsa Abrahamsson
Projektutvecklare
Tekniska verken i Linköping AB

 

Hjälpte denna information dig? Nej