Vindkraftsprojekt

Vi har fyra pågående vindkraftsprojekt igång just nu. Tre stycken i Sunne och ett i Avesta kommuner.

 

  Kommun Status Modell Antal Totalhöjd (meter) Rotordiameter (meter) Effekt/verk (MW) Årsproduktion/verk (GWh)
Häjsberget och södra Länsmansberget Sunne Byggs nu och i drift 2020 Siemens Gamesa DD-142 13 200  142 4,1  13,8
Fryksdalshöjden Sunne Byggstart 2021    8        
Norra Länsmansberget Sunne Byggstart 2021    3        
 Skansen Avesta Ansökan om tillstånd skrivs    26        

Sunne kommun

Häjsberget och södra Länsmansberget

I Sunne bygger vi nu totalt 13 vindkraftverk vid Häjsberget och södra Länsmansberget, söder om Sunne. Vindkraftsparkens beräknade produktion är 180 miljoner kWh per år. Det motsvarar årsbehovet för 35 000 hushåll.

Totalt har projektet tagit 9 år och 2018 kunde vi börja bygga. Mark, vägar och elnät är klara. Under första kvartalet 2020 så kommer vindparken tas i drift successivt.

Tidsplan tunga transporter till Häjsberget och södra Länsmansberget

Varje vindkraftverk behöver 10-12 tunga transporter för att leverera torn och vingar. Vissa transporter är upp till 75 meter långa. Här kan du se statusen på beräknade leveranser.

Vecka Tunga transporter
40 Tung transport från grusgropen till Klädsäcksmyren.
42-48 Tunga transporter till Häjsberget och Länsmansberget.
46 Tunga transporter via Gråsjövägen. Två torntransporter per dag, tisdag till och med fredag.
46 Fredag 15 november: Tre rotorbladstransporter till Länsmansberget via Gråsjövägen.
06 Tunga transporter på Gråsjövägen. Transport till Länsmansberget.
13 Tunga transporter på Gråsjövägen. Transport till Länsmansberget.
14 Tunga transporter på Gråsjövägen. Transport till Länsmansberget.
18-19

Under slutet av vecka 18 och under hela vecka 19 kommer det genomföras transporter med krandelar, för huvudkran till södra Länsmansberget.

Fryksdalshöjden 

Miljötillståndet för Fryksdalshöjden är klart och fick laga kraft i oktober 2017. Elnätsavtalet är tecknat och vi planerar att börja bygga vindkraftsparken under 2021.

Norra Länsmansberget

Miljötillstånd är klart och vann laga kraft i januari 2019. Vi planerar att börja bygga vindkraftsparken under 2021.

Kontakta oss om projekt i Sunne kommun

Stefan Harrysson
Projektutvecklare
Tekniska verken i Linköping AB

Avesta kommun

Skansen

Vi undersöker möjligheten att bygga en vindkraftspark med cirka 26 vindkraftverk i östra delen i Avesta kommun.

I slutet av 2018 hade vi samrådsmöte med Avesta och Sandviken kommuner och Dalarna och Gävleborg länsstyrelser. På våren och sommaren därefter genomförde vi fågelinventeringar och även inventeringar för arkeologi, markbundna naturvärden och fladdermöss.

Våren 2019 bjöd vi in närboende och allmänheten till samråd enligt miljöbalken. Samrådet hölls som en utställning och materialet från utställningen hittar du nedan. Vi hade också samråd med berörda föreningar till och med augusti 2019.

Nu pågår arbetet med tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för projektet.

 

Kontakta oss för information om projekt i Avesta kommun

Cajsa Abrahamsson
Projektledare Flödande Energi
Tekniska verken i Linköping AB

  

Hjälpte denna information dig? Nej