Pågående vindkraftsprojekt

Tekniska verken satsar på förnybar energi och driver idag flera vindkraftverk och vindkraftsparker i Sverige. Just nu har vi flera pågående vindkraftsprojekt i Stenungssund och Kungälv kommunTomelillaSunneAvesta, Norrköpings och Västerviks kommuner.

Här finns Tekniska verkens driftsatta och kommande vindkraftsparker

Klicka på en kartnål för att läsa mer om vindkraftparkens årsproduktion, effekt och teknisk data. Du kan även klicka på symbolen till vänster i menyraden för att fälla ut en sidomeny. 

Stenungssund & Kungälv kommun - Rämma

Vi undersöker möjligheterna att etablera två vindkraftverk strax öster om E6:an mellan Kungälv och Stenungsund. Projektområdet är beläget i ett skogsområde både i Kungälv och Stenungssund kommun.

Under 2021 utreder vi området och gör till exempel fågel- och fladdermusinventeringar, en naturvärdesinventering samt en arkeologisk utredning. 

Här hittar du en karta över området vi utreder.

Informationsdagar hösten 2021

Om förutsättningarna ser goda ut så kommer vi under hösten att bjuda in till informationsdagar för närboende och allmänhet. Där kommer vi informera om vindkraftsprojektet, vilka utredningar som vi har gjort och gör, samt hur det går till att söka tillstånd för en vindkraftspark. Här kommer det också gå att lämna synpunkter och ställa frågor till oss.

Alla som är intresserade är välkomna och inbjudan kommer bland annat att annonseras om i lokaltidningarna och på den här webbsidan. Informationsdagarna är en del av vårt samråd med allmänheten, enligt miljöbalken.

Kontakt om projekt i Stenungssund & Kungälv kommun

Martin Andersson 

Projektutvecklare 
Tekniska verken i Linköping Vind AB
 
Tel: 013-20 94 35 
Martin.Andersson@tekniskaverken.se 

Mikael Henriksson

Vindkraftutvecklare
Tekniska verken i Linköping Vind AB
Tel 076-1340166
Mikael.Henriksson@tekniskaverken.se

Tomelilla kommun - Bondrum

Vi undersöker möjligheterna att etablera två vindkraftverk i Tomelilla kommun. Området ligger cirka 12 kilometer norr om tätorten Tomelilla och består huvudsakligen av öppet landskap och odlingsmark.

Under 2021 utreder vi området och gör till exempel fågel- och fladdermusinventeringar, en naturvärdesinventering samt en arkeologisk utredning. 

Här hittar du en karta över området vi utreder.

Informationsdagar hösten 2021

Om förutsättningarna ser goda ut så kommer vi under hösten att bjuda in till informationsdagar för närboende och allmänhet. Där kommer vi informera om vindkraftsprojektet, vilka utredningar som vi har gjort och gör, samt hur det går till att söka tillstånd för en vindkraftspark. Här kommer det också gå att lämna synpunkter och ställa frågor till oss.

Alla som är intresserade är välkomna och inbjudan kommer bland annat att annonseras om i lokaltidningarna och på den här webbsidan. Informationsdagarna är en del av vårt samråd med allmänheten, enligt miljöbalken.

Kontakta oss om projekt i Tomelilla kommun

Cajsa Abrahamsson
Projektutvecklare
Tekniska verken i Linköping AB

Mikael Henriksson

Vindkraftutvecklare
Tekniska verken i Linköping Vind AB
Tel 076-1340166
Mikael.Henriksson@tekniskaverken.se

Västerviks kommun - Rumhult

Vi undersöker möjligheterna för att etablera en vindkraftspark i ett skogsområde cirka tre kilometer väster om Ankarsrum. Området ligger i den västra delen av Västerviks kommun, nära gränsen till Vimmerby kommun. Sveaskog är en av de större markägarna inom projektområdet. 

Under 2021 utreder vi området och gör till exempel fågel- och fladdermusinventeringar, en naturvärdesinventering samt en arkeologisk utredning. 

Informationsdagar hösten 2021

Om förutsättningarna ser goda ut så kommer vi i höst bjuda in närboende och allmänhet till informationsdagar. Där kommer vi informera om vindkraftsprojektet, vilka utredningar som vi har gjort och gör, samt hur det går till att söka tillstånd för en vindkraftspark. Här kommer det också gå att lämna synpunkter och ställa frågor till oss. 

Alla som är intresserade är välkomna och inbjudan kommer bland annat att annonseras om i lokaltidningarna och på den här webbsidan. Informationsdagarna är en del av vårt samråd med allmänheten, enligt miljöbalken. 

Här hittar du en karta över området vi utreder. 

Kontakta oss om projekt i Västerviks kommun

Cajsa Abrahamsson
Projektutvecklare
Tekniska verken i Linköping AB

Norrköpings kommun  - Jättebergen 

Vi undersöker möjligheterna för att etablera en vindkraftspark i ett skogsområde cirka 10 kilometer nordväst om tätorten Norrköping. Området ligger mellan väg 55 och E4:an och angränsar till Nyköping kommun. Vi har ett arrendeavtal med Lösings Häradsallmänning, som förvaltar marken inom projektområdet.  

Under 2021 kommer vi göra flera utredningar inom området, som till exempel fågel- och naturvärdesinventeringar.

Informationsdagar hösten 2021 

Om förutsättningarna ser goda ut så kommer vi under hösten att bjuda in till informationsdagar för närboende och allmänhet. Där kommer vi informera om vindkraftsprojektet, vilka utredningar som vi har gjort och gör, samt hur det går till att söka tillstånd för en vindkraftspark. Här kommer det också gå att lämna synpunkter och ställa frågor till oss. 

Alla som är intresserade är välkomna och inbjudan kommer bland annat att annonseras om i lokaltidningarna och på den här webbsidan. Informationsdagarna är en del av vårt samråd med allmänheten, enligt miljöbalken. 

Här hittar du en karta över området vi utreder. 

Kontakt om projekt i Norrköpings kommun

Martin Andersson 

Projektutvecklare 
Tekniska verken i Linköping Vind AB
 
Tel: 013-20 94 35 
Martin.Andersson@tekniskaverken.se 

Sunne kommun

Fryksdalshöjden

Miljötillståndet godkändes i oktober 2017. Planerad byggstart under 2021.

Vindkraftsprojektet befinner sig i ett högt beläget barrskogsområde på berget Fryksdalshöjden. Området ligger i södra delen av Sunne kommun, nära gränsen till Arvika kommun. Vi har tillstånd att bygga åtta vindkraftverk i området men kommer endast bygga sju, på grund begränsningar i elnätet och för att effektivt kunna nyttja området.

Norra Länsmansberget

Miljötillståndet godkändes i januari 2019. Planerad byggstart under 2021.

Vi har fått tillstånd att bygga tre vindkraftverk i området. Vindkraftsparken kommer ligga i ett skogsområde vid bergen Länsmansberget och Stensjöhöjden, cirka 10 km sydväst om Sunne. Vindkraftsparken kommer angränsa till en vindkraftspark som redan är i drift vid Häjsberget och södra Länsmansberget.

Kontakta oss om projekt i Sunne kommun

Stefan Harrysson
Projektutvecklare
Tekniska verken i Linköping AB

Avesta kommun - Skansen

Ansökan om miljötillstånd skickades in i början av oktober 2020.

Vi undersöker möjligheten att bygga en vindkraftspark med cirka 26 vindkraftverk i östra delen i Avesta kommun, nära gränsen mot Sandvikens kommun. Vindkraftsprojektet befinner sig i ett barrskogsområde vid bergen Skansen, Styggberget och Axberget.

Material från samråd Skansen

Vi har genomfört flera samrådsmöten med parter som berörs av projektet. Det har också skett inventeringar för att utvärdera påverkan på djurlivet, naturvärden och arkeologi.

Ta del av materialet från samråden kring vindkraftsparken vid Skansen.

Tillståndsansökan för Skansen

Ansökan om miljötillstånd skickade till Länsstyrelsen Dalarna i början av oktober 2020. Ta del av materialet från tillståndsansökan för Skansen.

Kontakta oss om projekt i Avesta kommun

Cajsa Abrahamsson
Projektutvecklare
Tekniska verken i Linköping AB

Vindkraftsparker i drift

Förutom de pågående projekten äger vi flera vindkraftsparker i Sverige, från Falkenberg i söder till Sveg i norr. Vår nyaste vindpark togs i drift under våren och sommaren 2020 och ligger vid Häjsberget och södra Länsmansberget i Sunne kommun.

Här finns våra vindparker som är i drift

 

Hjälpte denna information dig? Nej