Vi letar efter nya platser för vindkraft

Har du mark som passar för vindkraft? Vi söker nya platser att bygga på och kanske har du mark som skulle passa.

Vi är intresserade av att:

  • arrendera mark för en vindkraftspark
  • köpa färdiga tillstånd för vindkraftprojekt 

Så här gick det till i Häjsberget och Södra Länsmansberget i Sunne kommu

Så här gick det till

 Kontakta mig för mer information

Henrik Valent

Affärsenhetschef Vind, Tekniska verken i Linköping AB
013-20 92 54

 

Hjälpte denna information dig? Nej