Problematiken kring Yxerns vattenreglering

Angående regleringsproblematiken kring sjön Yxern så vill vi förklara hur vi ser det.