Övervakningsplan

Varje år tar vi fram en så kallad övervakningsplan. Övervakningsplanens syfte är att säkerställa att elnätsföretag, i det här fallet Tekniska verken Linköping Nät AB och Tekniska verken Katrineholm Nät AB, inser vikten av att agera objektivt och inte gynna någon aktör på marknaden på ett olämpligt sätt.

Varje år ska vi även rapportera de åtgärder som utförts enligt övervakningsplanen. Den årliga rapporten skickas till Energimarknadsinspektionen och för den som är intresserad finns den även att ladda ner här: 

Rapport övervakningsplan 2019 Tekniska verken Linköping Nät AB (pdf)

Rapport övervakningsplan 2019 Tekniska verken Katrineholm Nät AB (pdf)

Mer information om reglerna kring övervakningsplaner finns på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Hjälpte denna information dig? Nej