Solcellsparken i Linköping – en av de största i Sverige

Linköping har ett landmärke längs E4:an. Solcellsparken som ligger bredvid Gärstadverket består av 30 000 solpaneler och är en av de största i Sverige.

Solcellsparken är ett samarbete mellan Tekniska verken, Alight (f.d. Eneo Solutions), Infranode som äger och finansierar parken och Swedbank som köper elen som produceras. Det är Alight som ansvarar för driften av parken. Swedbank har tecknat energiköpsavtal för att köpa 11,500 MWh solel per år i 20-årigt PPA. Elen köps från Tekniska verkens dotterbolag Bixia.  

30 000 solpaneler 

Anläggningen började byggas i november 2019 och har varit i drift sedan juli 2020. Solcellsparken består av 30 000 solpaneler och täcker en yta motsvarande 22 fotbollsplaner (13 hektar).

Anläggningen har en installerad effekt på 12 MW med en beräknad årsproduktion på cirka 11,5 GWh, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för 2 300 villor. En solig sommardag beräknas parken producera el motsvarande den årliga hushållselen hos 18 villor eller 36 lägenheter.

Solcellsparken i siffror

  • Togs i drift: Sommaren 2020.
  • Installerad effekt: Cirka 12 MW.
  • Förväntad årlig produktion: Cirka 11,5 GWh. Motsvarar hushållselen för 2 300 villor under ett år.
  • Solcellsparkens yta: 13 hektar, vilket motsvarar cirka 22 fotbollsplaner.
  • Antal paneler: Cirka 30 000.

 

Här ligger solcellsparken i Linköping

Relaterad information