Solcellsparken

Pågående solkraftsprojekt

Vår långsiktiga ambition är att inte ha några fossila utsläpp till atmosfären 2045. För att nå dit måste vi göra stora satsningar på bland annat solkraft. Målet är att vår produktion av solel ska gå från 2,5 GWh om året till 100 GWh år 2027. Vi driver idag flera solkraftsprojekt med fokus på hållbar markanvändning.

Just nu har vi solkraftsprojekt i

Här har vi pågående projekt