Solcellsparker med fokus på hållbar markanvändning

Att leverera energi och effekt i rätt tid, på rätt plats och i rätt form blir allt viktigare. Vi vill bidra till så mycket förnybar elproduktion som möjligt. Då behövs både sol-, vind- och vattenkraft. När vi producerar mer förnybar el hjälper vi också till att minska den fossila produktionen. Därför ser vi väldigt många vinster i att investera ännu mer i solkraft. 

Förnybar el med hjälp av Solkraft 

I den energikris vi befinner oss i är det viktigt att bidra till så mycket förnybar elproduktion som möjligt. Då behövs både sol-, vind- och vattenkraft. Jämfört med exempelvis vindkraft går det fort att bygga en solcellspark och den genererar varken ljud eller utsläpp. Med hjälp av solkraft bidrar vi till större andel förnybar el i våra nät samtidigt som vi använder marken på ett hållbart sätt. För vi vill att framtidens solcellsparker ska ha ett större värde än att bara producera el. 

Hållbar markanvändning

Hållbar markanvändning är det allra viktigaste när vi bygger solcellsparker. Det betyder att vi planerar våra projekt på mark som inte är odlingsbar åkermark. Vår utgångspunkt är att solcellsparkerna ska förbättra markanvändningen och bidra till biologisk mångfald. Ett exempel på det är att vi använder mark där det odlas vall. När solcellsparken är på plats kan vallodlingen fortsätta och vi kan dessutom komplettera med att bygga sandvallar till bin. Att utöka den förnybara energiproduktionen med utgångspunkt i hållbar markanvändning, är en del i vårt arbete med att nå FN:s globala mål. Bland annat mål 7 - "Hållbar energi för alla".

Så arbetar vi med FN:s globala mål →

Prioriterade platser för solcellsparker

Platser som vi prioriterar att bygga på är:

  • Kustnära platser
  • Platser vid större vattendrag
  • Lägen vid östgötaslätten
  • Ej odlingsbar mark
  • Platser med god tillgång till elnät 
  • Markområden över tre hektar

Lär dig mer om solkraft

Hur många soltimmar vi har i Sverige varierar beroende på plats. Kustområden brukar ha fler soltimmar, medan solen skiner färre timmar i norra Sverige. 

Soltimmar 2022

Så här mycket skiner solen i närheten av våra elnätsområden:

Station Antal soltimmar
Stockholm 2 158
Norrköping 2 102
Visby 2 366

Statistiken kommer från SMHIs egen årsstatistik för solskenstid under 2022.

Se mer väderstatistik på SMHIs webbplats →

Man brukar säga att en hektar solceller (en megawatt solpaneler) genererar ungefär tusen megawattimmar per år. Men hur mycket el solcellsparkerna faktiskt producerar beror på flera olika faktorer. Bland annat:

  • Geografisk placering
  • Snö, smuts och omgivande träd
  • Lutning på panelerna

Läs om våra pågående solkraftsprojekt →

Med hjälp av solceller kan vi förvandla solens strålar till el. Men hur fungerar solceller egentligen? Hur omvandlas strålarna till el, vad är bra att tänka på när man ska montera solceller och  vilka kostnader och avdrag tillkommer?

Vårt dotterbolag Bixia lär dig allt du behöver veta om solceller → 

Relaterad information