Övervakningsplan för elnät

Sedan 2005 är vi som elnätsbolag enligt lag skyldiga att upprätta en så kallad övervakningsplan. Övervakningsplanens syfte är att säkerställa att elnätsföretag, i det här fallet Tekniska verken Linköping Nät AB och Tekniska verken Katrineholm Nät AB, inser vikten av att agera objektivt och inte gynna någon aktör på marknaden på ett olämpligt sätt.

Varje år ska vi även rapportera de åtgärder som utförts enligt övervakningsplanen. Den årliga rapporten skickas till Energimarknadsinspektionen och för dig som är intresserad finns den även att ladda ner här: 

Mer information om reglerna kring övervakningsplaner finns på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Hjälpte denna information dig? Nej