Helikopterbesiktning och röjning i Katrineholm och Linköping

För att upprätthålla vår leveranssäkerhet genomför vi helikopterbesiktningar och röjer runt våra elledningar. När det är dags för besiktning och röjning kommer du att få information om det.

Aktuella helikopterbesiktningar

Eftersom det har varit kraftig blåst undersöker vi våra elledningar i Linköping och Katrineholm vecka 16. Vi gör det för att upprätthålla driftsäkerhet, leverans och säkerhet.

  • Linköping med start kl 12.00 den 16 april
    • i trakten runt Nykil, Gammalkil och Vikingstad
    • söder om Roxen (från Ekängen till Norsholm) och i trakten kring Gistad
    • söder om Linköping, från Tinnerö eklandskap och Skeda ner till Stora Rängen, samt söder om Skeda udde
  • Katrineholm med start den 18 april

Beroende på vädret kan tiden komma att ändras.

Vi flyger på låg höjd, så om du har djur som kan bli stressade av helikopterljudet kan det vara bra att hålla dem inne.

Helikopterbesiktning

Varje år genomför vi en planerad driftbesiktning med lågflygande helikopter av våra elledningar på landsbygden i Linköping och Katrineholm. Helikopterbesiktning är ett effektivt sätt att kontrollera våra elledningar och en bra åtgärd för att öka driftsäkerheten och minska risken för avbrott längre fram. 

Även efter storm kan det bli aktuellt att genomföra en besiktning. Det gör vi för att säkerställa att träd och grenar inte ramlat ner på våra elledningar, vilket kan orsaka strömavbrott.Många ledningar är numera isolerade och därför fungerar strömförsörjningen även om det ligger ett träd på ledningen. Det är ändå viktigt att eventuella träd som hänger mot ledningarna plockas bort för att undvika att isoleringen nöts sönder och ökar risken för strömavbrott.  

Vi anlitar ett företag som hjälper oss med helikopterbesiktningen. Du får information om helikopterbesiktningen och var den kommer att ske via lokalradions trafikinformation. Du hittar även information på vår Facebooksida och webbplats.  

Vissa djur kan bli stressade av rotorljuden från helikoptern och bör därför tas in.

Vi utreder möjligheten att använda drönare

Vi undersöker möjligheten att använda drönare för att inspektera vårt ledningsnät. Drönare, till skillnad mot helikopter, kan flyga närmare elledningar vilket ger oss bättre kamerabild och är tystare vilket minskar risken för att djur i området blir rädda. Att flyga med drönare är också bättre ur miljösynpunkt, då miljöpåverkan blir mindre.

Röjning

Röjning är också ett sätt att säkerställa elleveransen.  Vart fjärde år röjer vi runt våra elledningar för att minska risken att träd och grenar faller ner och orsakar strömavbrott.  

Om du berörs av röjningen kommer du att få information av vår entreprenör via brev. 

Hjälpte denna information dig? Nej