Faktureringsinformation

Fakturaadress

Faktura via e-post

Tekniska verken-koncernen tar emot pdf-fakturor via e-post, vilket sparar tid och värnar om miljön.
E-postadress till respektive bolag inom koncernen får du genom att skicka e-post till levkontra@tekniskaverken.se.

Gör så här när du skickar din faktura till oss:

  • Skicka endast en faktura per e-post (inklusive eventuella bilagor).
  • Ange leverantörsnamn och fakturanummer i ämnesraden under e-postadressen.
  • Placera fakturan först, därefter bilagor.
  • Ange märke på fakturan (6-9 siffror som angetts av beställaren) och BW-ordernummer (om beställaren har lämnat detta, ange BW + 9 siffror).

Pappersfaktura

Pappersfakturor skannar vi in för att hantera elektroniskt. Via beställaren eller levkontra@tekniskaverken.se får du information om rätt fakturaadress och juridiska namn för våra respektive bolag. Pappersfaktura skickar du sedan till:

[Bolagets namn]
Box 1500
581 15 Linköping

Märke

Leverantörsfakturan (svefaktura, pdf-faktura och pappersfaktura) ska alltid ha ett märke (referens), eftersom märket avgör vart fakturan hamnar.

Betalningsvillkor

Vi accepterar bara 30 dagar som betalningsvillkor och är restriktiva med undantag.

Följesedlar

På fakturan ska det framgå vad vi köpt och när leveransen är gjord. Om du inte anger det, måste följesedel eller specifikation bifogas med fakturan. Det går inte att skicka en följesedel i efterhand.

Hjälpte denna information dig? Nej