Miljön runt våra vattenkraftverk

Sedan länge engagerar vi oss i den lokala miljön runt våra vattenkraftverk och genomför ett antal frivilliga aktiviteter.

Aktiviteter vid våra vattenkraftstationer

  • Vattenkraftens Miljöfond – Ska finansiera miljöåtgärder i svensk vattenkraft så att Sverige lever upp till EU-rätten och dess krav på vattenverksamheter. Det är ett samarbete mellan nio vattenkraftsföretag och där Tekniska verken ingår. Läs mer i pressmeddelandet här.

  • Prioriteringslista få bort vandringshinder – Vi har nyligen genomfört en kartläggning av våra vandringshinder som i sin tur har gett oss en prioriteringslista över vilka objekt som ger mest miljövärde per satsad krona.

  • Projekt Brokind och Hovetorp – Vi har påbörjat detaljstudier utifrån ovan prioriteringslista, av två högt värderade projekt i Brokind och Hovetorp.

  • Nytt inlöp Sommen – Genom att riva ut den befintliga laxtrappan vid Sommens regleringsdamm i Laxberg och ersätta den med ett inlöp så underlättar vi för den rödlistade Sommenöringen. I oktober 2016 fick vi tillstånd från Mark och Miljödomstolen att bygga inlöpet och tillsammans med tidigare åtgärder i Lillån kommer det att förbättra villkoren för öringen avsevärt. Samarbete med Länsstyrelsen, Boxholms kommun, Fiskevårdsområdesföreningen (FVOF) och Boxholms Skogar.

  • Krafttag Ål – Projektet bidrar till EU:s åldirektiv. Exempelvis transporterar vi lekfärdig ål från Motala Ström ut till Östersjön och bidrar också med pengar till forskning. Samarbete med flera kraftbolag samt Havs- och Vattenmyndigheten.

  • Underlättar lekperiod Roxen – Genom att undvika nolltappning underlättar vi lekperioden för fiskar i Svartåns respektive Motala Ströms mynningar i Roxen. Nors och asp är de som gynnas främst. Frivillig överenskommelse med Länsstyrelsen.

  • Skyddar målarmussla Nyköpingsån – Genom att kontinuerligt släppa vatten så skyddar vi tjockskalig målarmussla vid Forsa kraftverk. Frivillig överenskommelse med Länsstyrelsen.

  • Säkerställer syrehalt Stångång – Vi mäter och säkerställer kontinuerligt syrehalten för att motverka fiskdöd som uppstod under 90-talet.

  • Faunapassage Stångån – Faunapassagen är färdig och Nykvarnsholmen invigdes hösten 2020, ett arbete som vi har gjort i samarbete med Linköpings kommun. Läs mer på kommunens webbsida. 

Stöttar turismen

Vi har en överenskommelse med Kanalbolaget om att inte ha för låga vattennivåer under sommarsäsongen för att kanalbåten Kind lätt ska kunna trafikera Kinda kanal. 

Hjälpte denna information dig? Nej