Läkemedel

Läkemedel

Medicin, kanyler med mera.

Avfall som ingår i Läkemedel