2 MEND-IX – ett samarbete för en ansvarsfull avfallshantering

Vi behöver mindre avfall, färre deponier och mer energi på jorden. Vi behöver fjärrvärmen. Vi samarbetar med flera energibolag för att nå en mer hållbar och ansvarsfull avfallshantering. 

Tillsammans med Umeå Energi, Mälarenergi, och Söderenergi är vi medlemmar i 2 MEND-IX. Det är ett verifikat som skapar spårbarhet och transparens i avfallshanteringen. Verifikatet minskar risker och kostnader och erbjuder ett viktigt varumärkesskydd mot den omfattande illegala avfallshanteringen som är ett växande problem nationellt, inom Europa och globalt.

Vill du veta mer?

På 2MEND-IX webbsida kan du läsa mer om vad samarbetet innebär.

Hjälpte denna information dig? Nej