Whistleblowerfunktion

En anställd eller förtroendevald i Linköpings kommun och dess bolag kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Linköpings kommun och dess bolag till kommunens whistleblowerfunktion (tipsfunktion).

Linköpings kommuns whistleblowerfunktion består av en extern mottagningsfunktion och en intern utredningsfunktion. Den externa mottagningsfunktionen består av Greys Advokatbyrå i Stockholm och den interna utredningsfunktionen som består av chefsjurist, förhandlingschef och controller med ansvar för kommunövergripande internkontroll samt representant från bolagen i ärenden som rör dem.

Läs mer hos Linköpings kommun.

Hjälpte denna information dig? Nej