Sammanfattande prislista

Prislistan för hushåll är en sammanfattning av våra priser för vatten, avlopp, fjärrvärme, avfallshantering och elkostnader i Linköping. Alla priser är inklusive moms och gäller från och med 1 januari 2017.

El

Kostnaden för den el du använder består av flera delar. Ungefär 40 procent utgörs av olika avgifter till staten så som elskatt, elcertifikatsavgift och moms, 20 procent utgörs av elnätsavgiften och 40 procent består av den elenergi du använt.

Lägenhet Max huvudsäkring 25A
Årsavgift 1 130 kr/år
Elöverföring 24,20 öre/kWh
Villa Huvudsäkringens storlek, 3-fas
Årsavgift 1 685 kr/år - 16A
  2 170 kr/år - 20 A
  2 680 kr/år - 25 A
Elöverföring 24,20 öre/kWh

Elhandel

Bixia är Tekniska verkens elhandelsbolag. Elpriserna ändras ofta och aktuella priser finns på bixia.se. Du kan påverka dina elkostnader genom att teckna elavtal. Välkommen att kontakta oss för att titta på den bästa lösningen utifrån dina förutsättningar.

Fjärrvärme

Med fjärrvärme har du ett skönt inomhusklimat, oavsett hur kallt det är ute. Du har alltid tillgång till värme och varmvatten. Vi ser till att värmen kommer hem till dig och ansvarar för ledningsunderhåll dygnet runt, året om. Fjärrvärmepriset justeras normalt sett en gång per år. Tekniska verken har fjärrvärmenät på fler orter, se separata prislistor för andra orter. 

Småhus 1)  
Energipris per säsong  
Vinter (dec, jan, feb) 66 öre/kWh
Vår/höst (mar, apr, okt, nov) 51,6 öre/kWh
Sommar (maj-sep) 9,80 öre/kWh
   
Årsavgift 1 500 kr + 30 öre/kWh x vinteranvändningen (dock lägst 6 000 kr)
Sekundärvärme 2) Huvudsäkringens storlek, 3-fas
Årsavgift 6 830 kr/år
Energipris 51,6 öre/kWh
Pris tappvarmvatten 3) 48,3 kr/m3

Vatten och avlopp

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från gator och fastigheter.

Fast årlig avgift, villa  
Vatten, spillvatten och dagvatten 3 495 kr/år
Vatten och spillvatten 1 915 kr/år
Vatten 1 550 kr/år
Spillvatten 1 395 kr/år
Förbrukningspris  
Renvatten och spillvattenledning 14,90 kr/m3
Enbart renvatten 6,35 kr/m3
Enbart spillvattenledning 8,55 kr/m3

Avfall

Priset för avfall ändras normalt sett efter beslut av kommunen. För 2017 har man beslutat att inte göra någon prisjustering. 

Årsavgift villa 190 l - kärl 672 kr/år
Rörligt pris 2,41 kr/kg
Byte av kärl4)
220 kr
Extra hämtning 250 kr
370 l - kärl 938 kr/år

1) Priset gäller en- och tvåbostadshus med förbrukning upp till 35 000 kWh/år.
2) Gäller för hushåll som inte har egen fjärrvärmecentral, utan får värme och varmvatten från en gemensam fjärrvärmecentral ägd av Tekniska verken.
3) Inklusive avgift för kallvatten.
4) Gäller byte av storlek på kärl.

Hjälpte denna information dig? Nej