Sammanfattad prislista för privatkunder i Linköping

Prislistan för hushåll är en sammanfattning av våra priser för el, fjärrvärme, vatten, avlopp och avfallshantering i Linköping. Alla priser är inklusive moms och gäller från och med 1 januari 2019.

El

Kostnaden för den el du använder består av tre delar. 

  1. Elnätsavgiften, priset för nättjänsten som betalas till elnätsföretaget.
  2. Elhandelspriset för el som du betalar till elhandelsföretaget.
  3. Skatter och avgifter; elskatt, moms och avgifter till myndigheter.
Lägenhet Max huvudsäkring 25A
Årsavgift (för elnät) 1 250 kr/år
Elöverföring (för elnät) 24,50 öre/kWh
Elskatt 43,38 öre/kWh
Villa Huvudsäkringens storlek, 3-fas
Årsavgift (för elnät) 1 775 kr/år - 16A
  2 275 kr/år - 20 A
  2 800 kr/år - 25 A
Elöverföring (för elnät) 24,50 öre/kWh
Elskatt 43,38 öre/kWh

Elhandel

Bixia är Tekniska verkens elhandelsbolag. Elpriserna ändras ofta och aktuella priser finns på bixia.se. Du kan påverka dina elkostnader genom att teckna elavtal. Välkommen att kontakta oss för att titta på den bästa lösningen utifrån dina förutsättningar.

Fjärrvärme

Med fjärrvärme har du ett skönt inomhusklimat, oavsett hur kallt det är ute. Du har alltid tillgång till värme och varmvatten. Vi ser till att värmen kommer hem till dig och ansvarar för ledningsunderhåll dygnet runt, året om. Fjärrvärmepriset justeras normalt sett en gång per år. Tekniska verken har fjärrvärmenät på fler orter, se separata prislistor för andra orter. 

Småhus 1)  
Energipris per säsong  
Vinter (dec, jan, feb) 67,7 öre/kWh
Vår/höst (mar, apr, okt, nov) 53,5 öre/kWh
Sommar (maj-sep) 9,80 öre/kWh
   
Årsavgift 1 500 kr + 30 öre/kWh x vinteranvändningen (dock lägst 6 000 kr)
Sekundärvärme 2) Energipris Varmvattenpris
Energi- och varmvattenspris per säsong    
Vinter (dec, jan, feb) 67,7 öre/kWh 63,9 kr/m3
Vår/höst (mar, apr, okt, nov) 53,5 öre/kWh 51,4 kr/m3
Sommar (maj-sep) 9,80 öre/kWh 23 kr/m3
     
Årsavgift 2 400 kr + 30 öre/kWh x vinteranvändningen (dock lägst 6 900 kr)  

Vatten och avlopp

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från gator och fastigheter.

Fast årlig avgift, villa  
Vatten, spillvatten och dagvatten 3 495 kr/år
Vatten och spillvatten 1 915 kr/år
Vatten 1 550 kr/år
Spillvatten 1 395 kr/år
Förbrukningspris  
Renvatten och spillvattenledning 14,90 kr/m3
Enbart renvatten 6,35 kr/m3
Enbart spillvattenledning 8,55 kr/m3

Avfall

Priset för avfall ändras normalt efter beslut av kommunen. 

Årsavgift villa 190 l - kärl 748 kr/år
Rörligt pris 2,68 kr/kg
Byte av kärl 3)
245 kr
Extra hämtning 292 kr
370 l - kärl 1 044 kr/år

1) Priset gäller en- och tvåbostadshus med förbrukning upp till 35 000 kWh/år.
2) Gäller för hushåll som inte har egen fjärrvärmecentral, utan får värme och varmvatten från en gemensam fjärrvärmecentral ägd av Tekniska verken.
3) Gäller byte av storlek på kärl.

Hjälpte denna information dig? Nej