Priser och avtalsvillkor för fjärrvärme 2021 - privatkunder

Här kan du se de nya fjärrvärmepriserna för 2021. Alla priser gäller från 1 januari 2021 – 31 december 2021.

Innehållsförteckning

Prislistor som gäller för alla orter

Anslutning och installation
Serviceavtal

Linköping

Privatkund och poolvärme 
Övriga prislistor Linköping (dessa går ej att nyteckna)

Katrineholm

Privatkund
Poolvärme

Borensberg och Kisa

Privatkund
Poolvärme

Skärblacka och Kimstad

Privatkund
Poolvärme

Åtvidaberg

Privatkund
Poolvärme

Avtalsvillkor

Linköping

Alla priser gäller 1 januari 2021 – 31 december 2021.

Linköping Privatkund och poolvärme

Fjärrvärmepriset består av ett energipris och en årsavgift som båda faktureras månadsvis. Alla priser är inklusive moms. Den här prislistan gäller även för dig som har eller tänkt skaffa pool och vill värma den med fjärrvärme.

Energipris per säsong
Vinter (december, januari, februari) 69,2 öre/kWh
Vår/höst (mars, april, oktober, november) 55,6 öre/kWh
Sommar (maj-september) 9,9 öre/kWh
1500 kr + 30 öre x vinteranvändningen (kWh). Dock lägst 6 000 kr.
Årsavgift

Vinteranvändningen motsvarar den mängd fjärrvärme som du under föregående vinter använt i ditt hus (december – februari) beräknat i kWh. Vinteranvändningen räknas sedan om till ett normalår*, för att utjämna skillnader mellan kalla och varma vintrar. Du kan se din aktuella användning på Mina Sidor.

Om du har en vinteranvändning (december – februari) på upp till 15 000 kWh är årsavgiften 6 000 kr. Därefter ökar avgiften. Det du använder övriga månader (mars – november), till exempel om du värmer din pool med fjärrvärme, påverkar inte årsavgiften.

*Vi utgår från SMHIs statistik vid beräkningen av ett normalår.


 Övriga prislistor Linköping

Alla priser gäller 1 januari 2021 – 31 december 2021. 

Linköping privatkund exploatering (går inte att nyteckna)

Fjärrvärmepriset består av en årsavgift och ett energipris som båda faktureras månadsvis.
Alla priser är inklusive moms.

Prislistan gäller för villor med prislistan Privatkund Exploatering och går inte att nyteckna. Är din användning högre än 20 000 kWh/år rekommenderar vi Prislistan Privatkund Linköping.

Energipris
63,5 öre/kWh
Årsavgift
4 300 kr/år

Linköping privatkund mini (går inte att nyteckna)

Fjärrvärmepriset består av en årsavgift och ett energipris som båda faktureras månadsvis.
Alla priser är inklusive moms.

Prislistan gäller för småhus med prislistan Privatkund Mini och går inte att nyteckna.

Energipris
63,5 öre/kWh
Årsavgift
3 250 kr/år

Linköping privatkund sekundär (går inte att nyteckna)

Fjärrvärmepriset består av ett energipris, ett varmvattenpris och en årsavgift. Alla priser är inklusive moms.

Energi- och varmvattenpris per säsong Energipris Varmvattenpris
Vinter (december, januari, februari) 69,2 öre/kWh 65,1 kr/m3
Vår/höst (mars, april, oktober, november) 55,6 öre/kWh 52,9 kr/m3
Sommar (maj - september) 9,9 öre/kWh 23,8 kr/m3
Årsavgift
2 400 kr + 30 öre x vinteranvändningen (kWh) dock lägst 6 900 kr

Vinteranvändningen motsvarar den mängd fjärrvärme som du under föregående vinter använt i ditt hus (december – februari) beräknat i kWh. Vinteranvändningen räknas sedan om till ett normalår*, för att utjämna skillnader mellan kalla och varma vintrar. Du kan se din aktuella användning på Mina Sidor.

Om du har en vinteranvändning (december – februari) på upp till 15 000 kWh är årsavgiften 6 900 kr. Därefter ökar avgiften. Det du använder övriga månader (mars – november), till exempel om du värmer
din pool med fjärrvärme, påverkar inte årsavgiften.

*Vi utgår från SMHIs statistik vid beräkningen av ett normalår.

Katrineholm privatkund

Alla priser gäller 1 januari 2021 – 31 december 2021. Fjärrvärmepriset består av ett energipris och en årsavgift som båda faktureras månadsvis. Alla priser är inklusive moms.

Energipris
68,0 öre/kWh
Årsavgift
5 700 kr/år

Borensberg och Kisa privatkund

Alla priser gäller 1 januari 2021 – 31 december 2021. Fjärrvärmepriset består av ett energipris en årsavgift som båda faktureras månadsvis. Alla priser är inklusive moms.

Energipris
70,3 öre/kWh
Årsavgift
1 500 kr + 30 öre x vinteranvändningen (kWh). Dock lägst 6 000 kr.

Vinteranvändningen motsvarar den mängd fjärrvärme som du under föregående vinter använt i ditt hus (december – februari) beräknat i kWh. Vinteranvändningen räknas sedan om till ett normalår*, för att utjämna skillnader mellan kalla och varma vintrar. Du kan se din aktuella användning på Mina Sidor.

Om du har en vinteranvändning (december – februari) på upp till 15 000 kWh är årsavgiften 6 000 kr. Därefter ökar avgiften. Det du använder övriga månader (mars – november), till exempel om du värmer
din pool med fjärrvärme, påverkar inte årsavgiften.

*Vi utgår från SMHIs statistik vid beräkningen av ett normalår.


Skärblacka och Kimstad privatkund

Alla priser gäller 1 januari 2021 – 31 december 2021. Fjärrvärmepriset består av ett energipris och en årsavgift som båda faktureras månadsvis. Alla priser är inklusive moms.

Energipris
66,4 öre/kWh
Årsavgift
1 500 kr + 30 öre x vinteranvändningen (kWh). Dock lägst 6 000 kr.

Vinteranvändningen motsvarar den mängd fjärrvärme som du under föregående vinter använt i ditt hus (december – februari) beräknat i kWh. Vinteranvändningen räknas sedan om till ett normalår*, för att utjämna skillnader mellan kalla och varma vintrar. Du kan se din aktuella användning på Mina Sidor.

Om du har en vinteranvändning (december – februari) på upp till 15 000 kWh är årsavgiften 6 000 kr. Därefter ökar avgiften. Det du använder övriga månader (mars – november), till exempel om du värmer
din pool med fjärrvärme, påverkar inte årsavgiften.

*Vi utgår från SMHIs statistik vid beräkningen av ett normalår.


 

Åtvidaberg privatkund

Alla priser gäller 1 januari 2021 – 31 december 2021. Fjärrvärmepriset består av ett energipris och en årsavgift som båda faktureras månadsvis. Alla priser är inklusive moms.

Energipris
70,0 öre/kWh
Årsavgift
810 kr + 30 öre x vinteranvändningen (kWh). Dock lägst 5 310 kr.

Vinteranvändningen motsvarar den mängd fjärrvärme som du under föregående vinter använt i ditt hus (december – februari) beräknat i kWh. Vinteranvändningen räknas sedan om till ett normalår*, för att utjämna skillnader mellan kalla och varma vintrar. Du kan se din aktuella användning på Mina Sidor.

Om du har en vinteranvändning (december – februari) på upp till 15 000 kWh är årsavgiften 5 310 kr. Därefter ökar avgiften. Det du använder övriga månader (mars – november), till exempel om du värmer
din pool med fjärrvärme, påverkar inte årsavgiften.

*Vi utgår från SMHIs statistik vid beräkningen av ett normalår.


 

Poolvärme - Katrineholm, Borensberg, Kisa, Skärblacka, Kimstad och Åtvidaberg

Prislistan kompletterar ordinarie prislista för privatkund på respektive ort. Alla priser gäller 1 januari 2021 – 31 december 2021. 

Har du utomhuspool eller funderar på att skaffa det? Då är det extra bra att vara ansluten till fjärrvärme. Med poolvärme får du ett lägre energipris på fjärrvärmen under perioden 1 maj till 30 september. Det är ett smidigt och prisvärt sätt att värma poolen, som ger dig en lång badsäsong.

Fjärrvärmepriset består av ett energipris och en tilläggsavgift på din vanliga årsavgift som båda faktureras månadsvis. Alla priser är inklusive moms.

Energipris, 1 maj - 30 september
30,8 öre/kWh 
Tilläggsavgift - tillägg till årsavgiften för fjärrvärme
890 kr/år

Du betalar ett lägre energipris för fjärrvärmen till din fastighet under poolvärmesäsongen, 1 maj till 30 september. Under resten av året betalar du energipris enligt ordinarie prislista för respektive ort. Du betalar även en tilläggsavgift på din årsavgift för fjärrvärme. Årsavgiften är uppdelad så du betalar den på din månadsfaktura under hela året och inte bara under poolvärmesäsongen.

Det du behöver för att värma poolen med fjärrvärme är en extra poolvärmeväxlare som ansluts till husets värmesystem (sekundärsidan). Tala med din poolleverantör som kan rekommendera lämplig modell för just din poolstorlek.

Vill du teckna avtal eller få mer information om pooluppvärmning och tekniska lösningar är du välkommen att kontakta oss.


 

Anslutning och installation för privatkunder

Alla priser gäller 1 januari 2021 – 31 december 2021. Priserna gäller för privatkunder i Linköping, Katrineholm, Borensberg, Kisa, Kimstad, Skärblacka och Åtvidaberg. Samtliga priser är inklusive moms.

Anslutningsavgift ROT-avdrag (30 % av arbetskostnaden 25 000 kr) Anslutning efter ROT-avdrag
45 000 kr - 7 500 kr 37 500 kr

I anslutningspriset ingår fjärrvärmeledning från gatan fram till husvägg, dock max 20 meter. En kostnad på 2 000 kr tillkommer för varje meter som överstiger 20 meter. Arbetskostnad ingår med 500 kr vilket kan ge ROT-avdrag på 150 kr. Efter ROT-avdraget blir kostnaden 1 850 kr per meter.

Fjärrvärmecentral inklusive installation ROT-avdrag (30 % av arbetskostnad 15 000 kr) Fjärrvärmecentral inklusive installation efter ROT-avdrag*
37 500 kr - 4 500 kr 33 000 kr

I priset ingår fjärrvärmecentral inklusive installation samt bortforsling av en befintlig värmeanläggning. Eventuella tillkommande arbeten offereras separat, som exempelvis ventilationsarbeten och sanering. Du som bygger nytt hus köper fjärrvärmecentralen direkt av husleverantören.

Konvertera från direktverkande el

Konvertering till vattenburet system offereras separat eftersom varje hus har olika förutsättningar. Kontakta vår samarbetspartner MJ Fjärrvärme & VVS eller någon annan auktoriserad VVS-installatör för offert. Vid konvertering beställer du endast själva anslutningen till fjärrvärmenätet av Tekniska verken.

Egen grävning för nedläggning av fjärrvärmerör i exploateringsområden

Du har möjlighet att själv ombesörja grävningen för fjärrvärmerör på tomten under förutsättning att avsättning är gjord in på tomt.

*Huset måste vara äldre än fem år för att du ska kunna nyttja ROT-avdrag


 Serviceavtal 

Åtgärder vid servicebesök  Enklare åtgärder är kostnadsfritt. Vi lämnar offert vid större arbeten.
Felavhjälpning 50% rabatt per år.
Materialkostnad
  • I avtalet igår I avtalet ingår materialkostnad upp till 300 kr. 
  • 20% rabatt vid större servicearbeten och felavhjälpning.
Serviceavtal privatkund 59 kr/månad

Detta ingår i serviceavtalet

  • Återkommande servicebesök, vart tredje år. Enklare åtgärder utförs direkt utan kostnad. Då ingår även materialkostnad upp till 300 kronor. Vid större arbeten får du en offert.
  • Felavhjälpning med rabatt. Med serviceavtalet får du 50 % rabatt på en felavhjälpning per år. Därutöver betalar du enligt vår prislista.
  • Rabatt på material. Vid större servicearbeten och felavhjälpning får du 20 % rabatt på ordinarie priser för reparationsmaterial.

Mer info om serviceavtal för privatkunder.

Avtalsvillkor

 

Hjälpte denna information dig? Nej