Prislistor för fjärrvärme 2021 - företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Här kan du se de nya fjärrvärmepriserna för 2021. Alla priser gäller från 1 januari 2021 – 31 december 2021.

Linköping: företag, bostadsrättföreningar och samfälligheter

Fjärrvärmepriset består av tre delar, energipris, flödespris och effektpris. Du kan påverka alla tre delarna genom ditt sätt att använda energi. Priserna är exklusive moms.

Energipris

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Priset varierar under årets säsonger.

Säsong December-februari Mars, april, oktober, november Maj-september
Företag  40,7 öre/kWh  27,6 öre/kWh 7,93 öre/kWh
Tillverkande industri 39,5 öre/kWh   27,3 öre/kWh 7,93 öre/kWh

Flödespris (gäller under oktober-april)

Flödespris är en kostnad för varje kubikmeter fjärrvärmevatten som flödar genom värmeväxlaren. Genom att ta vara på värmen från fjärrvärmevattnet så effektivt som möjligt sjunker kostnaden. För områden med så kallat lågtemperatursystem är flödespriset halverat.

3,70 kr/m³ 3,70 kr/m³ 1,85 kr/m³
Företag Tillverkande industri (lägre energiskatt) Lågtemperatursystem

Effektpris

Pris 1 200 + 957 x Ps kr/år 5 450 + 872 x Ps kr/år 22 150 + 806 x Ps kr/år 121 300 + 707 x Ps kr/år
Effektsignatur, Ps 5-50 51-250 251-1 000 1001 och över


Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C, så kallad effektsignatur. Effektsignaturen är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Effektsignaturen beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

Katrineholm: företag, bostadsrättföreningar och samfälligheter

Fjärrvärmepriset består av två delar, energipris och effektsignatur. Du som kund kan påverka båda delarna genom ditt sätt att använda energi. Alla priser är exklusive moms.

Energipris

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder.

45,7 öre/kWh 45,3 öre/kWh
 Företag Tillverkande industri (lägre energiskatt)

Effektpris

Effektsignatur, Ps 5-50 51-250 251-1 000 1001 och över
Effektpris  920 + 833 x Ps kr/år  3 400 + 769 x Ps kr/år  18 400 + 706 x Ps kr/år 104 900 + 619 x Ps kr/år

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,7°C, så kallad effektsignatur. Effektsignaturen är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Katrineholm. Effektsignaturen beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps. 

Borensberg och Kisa: företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Fjärrvärmepriset består av två delar, energipris och effektpris. Du som kund kan påverka båda delarna genom ditt sätt att använda energi. Priserna är exklusive moms. 

Energipris

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder.

 Företag Tillverkande industri (lägre energiskatt)
45,3 öre/kWh 42,3 öre/kWh

Effektpris

Effektpris 891 x Ps kr/år

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C* så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

* -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Borensberg och Kisa.

Skärblacka och Kimstad: företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Fjärrvärmepriset består av två delar energipris och effektpris. Du som kund kan påverka båda delarna genom ditt sätt att använda energi. Priserna är exklusive moms.

Energipris

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Priset varierar under årets säsonger.

Säsong Maj-september Övriga månader
Företag  24,6 öre/kWh 45,9 öre/kWh
Tillverkande industri 
(har lägre energiskatt)
24,6 öre/kWh 42,9 öre/kWh

Effektpris

Effektpris 897 x Ps kr/år

 Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C*, så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

* -17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Skärblacka och Kimstad.

Åtvidaberg: företag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Fjärrvärmepriset består av två delar, energipris och effektpris. Du som kund kan påverka båda delarna genom ditt sätt att använda energi. Priserna är exklusive moms.

Energipris

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Priset varierar under årets säsonger.

 Företag Tillverkande industri (lägre energiskatt)
40,6 öre/kWh 37,6 öre/kWh

Effektpris

Effektpris 901 x PS kr/år

Effektpriset bestäms av din fastighets effektbehov vid -17,6°C*, så kallad effektsignatur. Den beräknas en gång om året utifrån mätvärden för just din fastighet under perioden 1 november till 31 mars. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer, Ps.

*-17,6°C är Boverkets framräknade dimensionerande vinterutetemperatur i Linköping. Denna beräkning används även i Åtvidaberg.

Klimatkompenserad fjärrvärme

Klimatkompenserad fjärrvärme är ett tillägg på ditt ordinarie energipris för fjärrvärme. Priset baserat på utsläppsvärdet per kWh i respektive nät. Kostnaden motsvarar priset på utsläppsrätterna.

Mer om tilläggstjänsten klimatkompenserad fjärrvärme.

Serviceavtal företag

I serviceavtalet ingår återkommande servicebesök där vi går igenom och kontrollerar så att värmecentralen eller kylcentralen fungerar som den ska.

Mer information om serviceavtal företag

Serviceavtal företag 159 kr/månad (exklusive moms). 
Priset gäller per anläggning-

Byggvärme

Med byggvärme värmer du upp byggarbetsplatsen på ett resurseffektivt och driftsäkert sätt. Genom att ansluta till fjärrvärmenätet redan vid byggstart är det möjligt att tillgodose uppvärmningsbehovet under hela projektet. När byggarbetet är klart kan byggvärmen enkelt göras om till permanent fjärrvärme.

Byggvärmen har inga fasta kostnader. Den består endast av ett rörligt energipris för den energi som används.

Ort Energipris, öre/kWh
Linköping 81,1 öre
Katrineholm, Skärblacka, Kimstad, Åtvidaberg och Borensberg 82,8 öre

Avtalsvillkor

 

Hjälpte denna information dig? Nej